Arbejdsgrupper om grønne indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Går du ind i en arbejdsgruppe får du indblik i, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området. Du kan også dele dine erfaringer med andre. Det kan f.eks. handle om, hvordan man skriver miljøkrav ind i udbudsmaterialet, og hvordan de grønne indkøbsmål hænger sammen med andre indkøbsfællesskaber som SKI og KomUdbud.

Status på arbejdsgruppen

Indkøbsmålet opdateres i 2022.

Find det midlertidigt gældende indkøbsmål for børneartikler her.