Artikel #POGI – Albertslund Kommune er nyt medlem af POGI

Foto: Colourbox

Det nye medlem af POGI er kendt for være ambitiøse på miljøområdet og for sine grønne indkøb. Galina Ianchina, der har været indkøbschef i kommunen siden 2014, mener derfor også, at det er et naturligt skridt for kommunen at blive medlem af POGI.

– Selvom vi er langt med de grønne indkøb, så går vi ind i POGI for at lære af andre og for at få inspiration på områder, hvor vi ikke er så langt endnu. Det gælder for eksempel indkøb af byggematerialer, som er et stort og komplekst område. Omvendt vil vi også gerne dele vores gode erfaringer med andre, siger Galina Ianchina.

En anden årsag til at blive en del af POGI er muligheden for at påvirke SKI-aftalerne, som Albertslund som en mindre kommune benytter sig meget af.

– På grund af det tætte samarbejde mellem POGI og SKI, så ser vi her en mulighed for at kunne påvirke SKI-aftalerne. På den måde kommer vores medlemskab også de mindre kommuner til gode, så de også kan få grønne produkter og serviceydelser, siger hun.

Fælles grønne krav påvirker prisudviklingen

Indkøb af fødevarer er et af de områder, hvor Albertslund Kommune har mange gode erfaringer at dele. I dag er 80 % af maden i kommunens køkkener økologisk, og økologi-andelen er særlig høj i de integrerede institutioner, nemlig hele 92 %. Samtidig oplever kommunen, at prisen for de økologiske fødevarer nu nærmer sig prisen på de konventionelle. Det er netop denne type erfaringer, som andre kommuner kan have glæde af. På POGI’s informationsmøde efterlyste de 12 kommuner i hvert fald konkrete bud på, hvad det koster at implementere de grønne indkøbsmål. Det er en viden indkøberne har brug for at have, når de skal overbevise deres politikere.

– På de økologiske fødevarer er prisen faldet betydeligt i dag i forhold til for fire år siden. Dengang var vi meget alene om at stille mange af de grønne krav, men vores erfaringer fra Vestegnens Indkøbsforum, hvor vi samarbejder med 9 andre kommuner om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser, viser, at der sker positive bevægelser, når man samarbejder om at stille krav. Jo mere grønt vi køber, des mere påvirker vi prisudviklingen i den rigtige retning, siger Galina Ianchina, der forventer at prisforskellene vil udligne sig over tid.

Mikro-plast er et andet område, hvor Albertslund Kommune kan spille ind med viden og erfaringer. Her har kommunen gennemgået hele varesortimentet og sørget for at kommunens indkøbere ikke kan købe varer, der indeholder mikro-plast. Dertil har Albertslund Kommune også lavet grønne udbud på turistbusser, som andre vil kunne blive inspireret af.

Grønne indkøb understøtter Albertslunds vision om at være en grøn kommune og spiller sammen med de øvrige strategiske indsatser for at nedbringe miljøbelastningen fra kommunens aktiviteter.

– Den politiske vision i Albertslund Kommune er et grønt liv for både nuværende og kommende generationer. De bæredygtige indkøb indgår i det ansvar vi har for at udvikle løsninger sammen med kommunens borgere, virksomheder, foreninger og vidensmiljøer som svar på globale udfordringer som ressourceknaphed og klimaforandringer, siger Galina Ianchina, der med indmeldelsen er nyt styregruppemedlem i POGI.