Omstilling til cirkulær økonomi gav nye muligheder for DESSO

Indkøbere kan blive bedre til at bruge markedsdialog. Og så bør de tænke totaløkonomi, når de laver udbud, mener Michael Aastrup, nordisk direktør i tæppefirmaet DESSO. Firmaet har omlagt produktionen ud fra tankerne om cirkulær økonomi, og i den proces dukkede der nye løsninger op, der gjorde tæpper til en billigere og sundere løsning for slutbrugerne.

DESSO er så tæt på at være i mål med cirkulær økonomi, som man kan komme med en certificering under ‘Cradle2Cradle’, der hele tiden stiller krav til fornyelse. Det betyder, at tæpperne kan genbruges 100 %, at brugte tæpper indsamles og genanvendes, at man ikke producerer af ”jomfrumaterialer”, men af pantflasker og overskudskalk, og at energien kommer fra vedvarende kilder. Som de første i verden har DESSO fået guld-certifikat fra Cradle2Cradle for et produkt, der på flere parametre giver mere tilbage, end det forbruger.

»Hvis du har produkter, som ikke anvender jomfrumaterialer, kan recirkuleres 100% og blive i loopet og er produceret på grøn energi, så begynder dit fodaftryk at være, hvis ikke bare neutralt, så endda positivt.« fortæller Michael Aastrup.

DESSOs omstilling til cirkulær økonomi startede i 2007, og det krævede en total omlægning af både tankesæt og virksomhedsstrategi. Det betyder blandt andet, at virksomheden i dag ser affald som et råstof, der alt for ofte går til spilde i forbrændingsanlægget.

»Vi producerer milliarder tons affald bare i Europa, som beviseligt er råvarer, og ud fra mit synspunkt er det helt vanvittigt at brænde det. Alle kan forholde sig til, at olien slipper op på et tidspunkt, men det er som regel som energikilde. Men olien er jo rent faktisk en meget vigtig råvare, som findes i plastik og dæk og alle steder. Hvis man fjernede det, så kan folk godt forholde sig til, at vi får et problem, hvis olien slipper op.«

“Hvis du har produkter, som ikke anvender jomfrumaterialer, kan recirkuleres 100% og blive i loopet og er produceret på grøn energi, så begynder dit fodaftryk at være, hvis ikke bare neutralt, så endda positivt.” Michael Aastrup, nordisk direktør i tæppefirmaet DESSO

Anbefalinger til offentlige indkøbere

DESSO har endnu ingen danske kunder inden for det offentlige. Men store virksomheder som Mærsk og Shell har i Danmark valgt at bruge DESSOs tæpper. DESSO leverer desuden til svenske børnehaver, som primært har valgt produkterne for deres støjabsorberende egenskaber. Offentlige indkøbere skal blive bedre til at bruge værktøjer som markedsdialog og TCO, mener Michael Aastrup.

Og så skal det offentlige blive bedre til at kigge på de totale levetidsomkostninger og ikke bare den umiddelbare pris. Han så gerne, at det offentlige tænkte i andet end linoleum, når der renoveres og bygges nyt.

»Kommunen står jo også for affaldsindsamling og den udgift, der er forbundet med at bortskaffe affaldet. Så hvorfor ikke skrive ind i et udbud, at leverandøren er forpligtet til at tage produktet tilbage igen. En ting er, at man køber et produkt. Men det skal også driftes. Og på et tidspunkt skal det bortskaffes.« forklarer Michael Astrup.

Han ser frem til, at offentlige indkøber favner de nye muligheder i cirkulær økonomi.

Produktionsændring sundere for slutbrugeren

Virksomhedens forandringsproces er et eksempel på, at markedet for bæredygtige løsninger hele tiden udvikler sig. Omstillingen til cirkulær økonomi tvang DESSO til at udvikle virksomhedens produkter, og som en afledt effekt er de nu sundere for brugerne og skræddersyede til moderne bæredygtigt byggeri.

»Vi var virkelig nødt til at rense hjernen og starte forfra, og der kom vi frem til nogle produkter, som har forskellige nye funktionaliteter. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde taget denne rejse.« fortæller Michael Aastrup.

I gamle dage blev tæppegulve betragtet som både upraktiske, dyre og usunde. De støver og skaber dårligt indeklima. Men i takt med, at der stilles nye krav til energieffektivitet i bygninger, til arbejdsmiljø og ressourcegenanvendelse, kan tæpper være en løsning til mange af landets offentlige kvadratmeter.

Nyt byggeri er underlagt skrappe regler for isolering og energieffektivitet, og det er til stor gavn for udeklimaet, men en udfordring for indeklimaet. Nye velisolerede bygninger er meget tætte, og det stiller store krav til ventilationen. Hvor bygninger før trak ren luft ind gennem gabende lister, er der i dag fuget til og lukket af. Det betyder, at skadelige fine partikler bliver fanget i bygningen og ender i brugernes lunger. DESSOs nyudviklede produkter fanger de fine partikler, så færre ender i lungerne. Det skaber et bedre indeklima og giver bedre arbejdsforhold. Og så kan tæpper minimere støj, som er en ofte overset kilde til forurening. Virksomheden har udviklet en ny støjreducerende bagside, som svenske børnehaver har investeret i.

“Vi var virkelig nødt til at rense hjernen og starte forfra, og der kom vi frem til nogle produkter, som har forskellige nye funktionaliteter. Det var ikke sket, hvis vi ikke havde taget denne rejse”- Michael Aastrup, nordisk direktør i tæppefirmaet DESSO

Læs også:

Miljøvenlige kontormøbler i DR Byen