Foto: Colourbox

Den kommunale hjemmepleje kører helst i elbiler

[Foto: Colourbox] Medarbejderne i den kommunale hjemmepleje er glade for at køre i elbiler. Det viser erfaringerne fra de kommuner, hvor man enten har testet de eldrevne køretøjer eller allerede er i fuld gang med at udskifte benzin- og dieselbilerne. I en del kommuner kan hjemmeplejepersonalet dog komme til at vente lidt endnu; en rundspørge som TV2 har lavet blandt 82 af de 98 kommuner viser nemlig, at 30 % af kommunerne slet ingen elbiler har, mens de i 27 % af kommunerne udgør mindre end 2 % af den samlede vognpark.

– Til at begynde med var hjemmeplejemedarbejderne lidt nervøse, når de skulle sætte sig ind i en elbil, men efter et par gange ville de faktisk ikke køre i andet. Elbilerne er lydløse, nemme at komme rundt med og så er de gode for miljøet. Det er også noget vi taler om.

Sådan siger Lone Larsen, enhedsleder i Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, der over nogle måneder i slutningen af 2015 testede en håndfuld elbiler. En test, der resulterede i, at man efterfølgende besluttede sig for at lease seks biler af mærket Nissan Leaf. Her i 2019 kører bilerne stadig på kommunens veje, men dog kun på kortere ruter i byzonen.

– Hvis vi selv skulle bestemme, så kørte vi kun rundt i elbiler, men vi er en stor kommune med mange, lange landture, og her kan de biler vi råder over nu ikke sættes ind. Det vil kræve nye elbiler med en større kapacitet, og så er det jo et spørgsmål om det hænger sammen økonomisk, siger Lone Larsen.

Økonomi hænger ikke sammen for nogle kommuner

Netop økonomien i at udskifte de benzin- og dieseldrevne biler med elbiler synes at være en af de største barrierer for kommunerne. I efteråret 2018 lavede TV2 således en rundspørge hos 82 af Danmarks 98 kommuner om indkøb af elbiler. I den forbindelse blev Vardes borgmester Erik Buhl (V) spurgt om, hvorfor der ikke er nogen elbiler i hans kommune.

– Vi vil meget gerne være grønne, men det skal være, når det hænger sammen med økonomien. Lige nu er vores samlede økonomiske muligheder i en vestjysk kommune i 2018, at vi må se på hver en krone, og derfor giver det ingen mening med elbiler i øjeblikket. Hvis jeg skal ud og prioritere mellem fem elbiler og en medarbejder i hjemmeplejen, så vælger vi altså hjemmeplejen indtil videre. Vi har ikke råd til at blive ideologer på det her område, siger han i artiklen, som kan læses i sin helhed her.

Andre kommuner støtter det synspunkt. I rundspørgen skrev Holbæk Kommune, at elbiler vil koste dem 45 % mere per kørt kilometer, mens det fra Sønderborg lyder, at en elbil vil koste 1100 kroner mere per bil om måneden.

Driftsbesparelse i Odense Kommune

Anderledes positive meldinger kommer fra andre kommuner som fx Odense. Her besluttede byrådet i 2014 at undersøge, hvordan vognparken kunne omlægges til elbiler. For at fremskaffe mere viden og erfaringer, blev der igangsat et afgrænset pilotprojekt, hvor man indkøbte 100 el-biler til Odense Kommunes hjemmepleje. Over den første fireårige periode regner Odense Kommune med en driftsbesparelse på fire millioner kroner, fremgår det af en artikel på tv2fyn.dk.

Og lige som i Ringkøbing-Skjern Kommune er også hjemmeplejemedarbejderne i Odense svært begejstrede for elbilerne. Således svarer 83 % i evalueringen af projektet, at elbilerne overordnet set opfylder det behov, de har til en bil, for at de kan opfylde deres arbejdsfunktion og 71 % ville vælge en elbil, hvis de havde valget mellem at køre i en elbil og en dieselbil i arbejdet.

Grønne visioner og sund økonomi

For Lone Larsen og hendes kollegaer i Ringkøbing-Skjern Kommune er der også gode udsigter til at kunne køre fossilfrit i fremtiden. Kommunen brander sig selv som ”Naturens Rige”, og i den nye energipolitik for 2019-2023 er visionen, at kommunen skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040. Kommunens egen fossile bilflåde skal så vidt muligt erstattes af grønne køretøjer, efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle kommunens køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.

– Prisen har naturligvis betydning for, hvor mange elbiler vi skal købe eller lease. Hvis priserne hænger sammen ud fra TCO og en helhedsbetragtning, så er elbiler helt klart højt på dagsordenen, men vi har ikke udelukket brintbiler. Grønne visioner og økonomisk sund fornuft skal hænge sammen. Gør de det, så er det også min erfaring, at man kan opnå nogle store resultater, siger Henning Donslund, der er specialkonsulent i kommunens Energisekretariat.

TCO er en forkortelse for Total Cost of Ownership. På dansk vil man kalde det totalomkostninger, og med det menes, at du ved beregningen af et produkts pris medregner alle omkostninger, der er forbundet med produktet i den tid, det er i brug. Det betyder, at du beregner omkostningerne ved at indkøbe produktet, driften af produktet og eventuelt også de indirekte omkostninger, såsom drift, vedligeholdelse og bortskaffelse.  På Forums hjemmeside kan du finde en guide til TCO

 

Del dine erfaringer

Har du erfaringer og synspunkter om indkøb af elbiler i det offentlige, så del dem gerne i Forums LinkedIn gruppe Ambassadører for grønne indkøb.

Kilder

TV2/FYN: God forretning: For fire år siden satte Odense Kommune strøm til hjemmeplejen

TV2.DK: Kommuner siger nej tak til elbiler

Læs også: Få eller ingen elbiler i hovedstadskommuner: ‘Det er for dyrt’ (dr.dk)