Optimering på transporten sparer på miljø og penge

Københavns Kommune har en ambitiøs klimaplan som skal gøre byen CO2-neutral i 2025. Derfor er der brug for at gøre transporten grønnere og optimere hvor man kan. Teknik- og Miljøforvaltningen tog initiativet til en grønnere transportpolitik.

I 2010 stod Københavns Kommune overfor en udfordring på transportområdet: udgifterne til taxier og kørselsgodtgørelse havde vokset sig store og decentraliseringen i centrene betød forskellige indkøbsstrategier og dårlig udnyttelse af vognparken. Teknik- og Miljøforvaltningen blev valgt som ”pilot-forvaltning” til at gennemføre en række tiltag i forbindelse med transportoptimering. Planen er, at videregive viden og resultater til resten af Københavns Kommunes forvaltninger.

For store udgifter og for mange kørte kilometer

En af de rigtig store brændstof- og pengeslugere var taxikørslen. Årligt blev der kørt ca. 10.000 km i taxi. Samtidig kørte 15 ansatte over 20 km hver dag i deres egen privatbil. Derudover havde Teknik- og Miljøforvaltningen svært ved at gennemskue, om deres mange biler overhovedet blev brugt. Det viste sig, at alt for mange af dem holdt stille det meste af tiden og udgifterne til vedligehold og forsikringer var derfor spildt.

Hvis alle ture i arbejdstiden, der er kortere end 10 km, gøres til cykelture, så spares der 144 kg CO2 om dagen.

Utraditionel tilgang

For Teknik- og Miljøforvaltningen indebar transportoptimeringen i første omgang en kortlægning af vognparken, samt udarbejdelse af en transportplan. En meget vigtig pointe er, at beslutningerne omkring de nye ændringer blev taget på ledelsesplan.

”For os var det meget vigtigt ikke at gøre det på den gængse måde, men i stedet starte med at forankre tiltagene hos ledelsen, så det blev en top-down proces. På den måde kunne vores beslutninger hurtigere implementeres og få succes.”, siger Jan Hahn Nørgaard, som er områdechef for Facility service i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Og succes fik de. Al taxikørsel blev afskaffet, brug af egen bil til kørsel i arbejdstiden blev afskattet, og rejser i arbejdstiden på under 5 km skulle foregå på cykel. 4 af de 21 benzinbiler, som er til rådighed, blev udskiftet med elbiler. Der blev oprettet et bookingsystem i Outlook, for at sikre en optimal udnyttelse af vognparken.

Gode erfaringer viser vejen

Erfaringer fra tidligere viser, at afskaffelse af taxikørsel og brug af privatbil i arbejdstiden har store besparelsespotentialer:

”Erfaringen fra kampagnen ”Vores Klima”, som Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte internt i efteråret 2009, er, at forvaltningen ved at minimere brugen af bil og taxa til persontransport, på 21 dage reducerede taxaudgifterne med 71% og bilkørslen med 16%. Indsatsen gav en konkret CO2-besparelse på 1,3 tons. Der er derfor store CO2-besparelser at hente ved at eliminere de to ting helt.”, siger Jan Hahn Nørgaard.

Tallene viser, at hvis alle ture i arbejdstiden, der er kortere end 10 km, gøres til cykelture, så spares der 144 kg CO2 om dagen.

Miljø og økonomi går hånd i hånd 

Udover besparelsen på CO2, har der også været store økonomiske gevinster ved initiativet. På det år tiltaget har kørt, er der rundt regnet sparet en halv million kr. på taxikørsel, en halv million kr. på kørselsgodtgørelse, samt en halv million kr. på P-afgifter. Derudover koster de fire elbiler kun 33 øre/km, hvorimod benzinbilerne koster 1 kr/km, så her er der også penge at spare.

Der har også været udgifter forbundet med transportoptimeringen på en halv million kr., hvilket vil sige at der er sparet en million på et år. Samtidig vil en kortlægning af vognparken medføre en besparelse på 10-15%.

”Projektet er udgiftsneutralt og ifølge en helt ny evaluering er det rigtig populært og fylder meget i dagligdagen.”, siger Jan Hahn Nørgaard. Københavns Kommune håber på at fremtiden byder på transportoptimering og -styring på kommunebasis, så alle forvaltningerne kommer med. Samtidig tester Teknik- og Miljøforvaltningen 15 brintbiler og biogas på tunge køretøjer i 2013.

Kontaktperson for yderligere information

Jan Hahn Nørgaard

Områdechef Facility Service
Teknik- og miljøforvaltningen

Tlf.: +45 2677 3740
Mail: jannoe@tmf.kk.dk

Casen er udarbejdet af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk

Læs også:

20% mindre CO2 med ny vognpark

Kompromisløs klimavenlighed får årets indkøbspris – Kolding køber brintbiler og bygger brinttankstation

Mindre brændstof og stor kulturforandring

Energirigtige biler giver Post Danmark besparelse på 11 mio.