""

Region Syddanmarks vej til plastfri indkøb

Klimastrategi med grønne hospitalsambitioner

Region Syddanmark har fået en ny klimastrategi og en ny indkøbspolitik med større fokus på grønne indkøb. Region Syddanmark køber hvert år ind for 10 milliarder kroner for at løse de regionale opgaver inden for sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indkøbene, der spænder over alt fra køb af mundbind, rengøringsartikler og kunstige knæ til it-systemer, patienttransport og byggeri, repræsenterer også langt den største del af den klimabelastning, regionen forårsager. Selvom regionens medarbejder allerede er opmærksomme på at stille miljø- og klimakrav i udbud, er der behov for mere viden for at integrere grønne indkøb i organisationen.

”En af de store udfordringer når det kommer til grønne indkøb er at vide, hvad der er mere bæredygtigt, og hvad der er mindre bæredygtigt. Vi skal vide, hvor miljøbelastningen kommer fra, og hvilke krav vi kan stille, så man f.eks. kan dokumentere og følge op på, at det vi gør, gør en forskel.” siger chefkonsulent i regionens indkøbsteam, Hanna Merrild.

Hospitalskøkkeners plastikforbrug under lup

”Som led i klimastrategien vil vi nedsætte vores affaldsmængde og være mere cirkulære i regionen, og engangsbrug rimer jo ikke så godt med dette” konstaterer Hanna Merrild. Engangsplastik bliver brugt af hospitalskøkkenerne for at servere og udportionere mad, bl.a. af hygiejnemæssige grunde. ”Udover at vi gerne vil nedbringe vores engangsforbrug, der hvor vi kan, uden at det påvirker vores kerneydelse, skal nogle af engangsplastprodukterne udfases i forbindelse med implementeringen af EU’s direktiv om engangsplast” siger Hanna Merrild. Men hvordan kan man som indkøber hjælpe hospitalskøkkenerne med at reducere plastikforbruget?

”I indkøbsafdelingen laver vi en rammeaftale med en leverandør, mens det er ude i køkkenerne, at de vælger og køber produkterne. Så i indkøbsafdelingen skal vi sørge for at have en dialog med leverandøren og sikre, at der findes de rigtige produkter på aftalen. De produkter, som køkkenet har brug for, skal være tilgængelige, og det skal være tydeligt, hvilke produkter der er mere eller mindre bæredygtige.” En grøn rammeaftale kan altså understøtte hospitalerne i at vælge varer, som kan erstatte engangsservice og emballage af plastik.

Region Syddanmark søgte rådgivning hos Miljøstyrelsens Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb med henblik på at få større viden om hospitalskøkkenernes nuværende forbrug af engangsplast og alternative muligheder ved udfasning af disse.

Brugerne i centrum

Som pilotforsøg fokuserede rådgivningsforløbet på indkøb og anvendelse af plastemballage og engangsplastservice i hospitalskøkkenet på Odense Universitetshospital (OUH). Selvom Rejseholdets feltstudie på OUH blev begrænset af covid-19-restriktioner, blev der foretaget undersøgelser af indkøbsdata og gennemført interviews med hospitalets køkkenpersonale, logistikafdeling, som er ansvarlig for affaldshåndtering, en af regionens affaldsbehandler, samt et emballagefirma. På baggrund heraf blev der genereret viden om indkøb, anvendelse, sortering og bortskaffelse af plastik i hospitalskøkkenet. Denne brugercentrerede tilgang fandt Hanna Merrild værdifuld: ”Det er godt, at rejseholdet har været ude og møde det personale, der står med produkterne i hverdagen. Det gælder for øvrigt i alle de situationer, hvor vi i skal til at gøre vores indkøb grønnere. Vi skal tage udgangspunkt i behovet, hvordan brugerne bruger produktet og hvorfor, for at kunne finde den rigtige løsning både for brugerne og miljøet.”

Et køkken på forkant bliver forbillede

Som udgangspunkt ønskede regionen rådgivning om, hvilke produkter de skulle købe færre af, og hvad de skulle erstatte disse produkter med. Men Rejseholdets undersøgelse på OUH viste, at hospitalskøkkenet allerede havde skåret meget ind til benet i forbruget af engangsplastik. Køkkenet havde eksempelvis reduceret fødevareplastik ved at få leveret agurker i kasser i stedet for i enkeltvise emballeringer. Og når det kom til portionsanretningerne med engangsservice og -bestik, var køkkenet gået over til biomaterialer som alternativ til plast.[1] Men hvilke indsigter gav rådgivningen så, fristes man til at spørge?

Med rådgivningsforløbet fik Hanna Merrild og kollegaerne data på hospitalskøkkenets egentlige anvendelse af plastik. Og med denne viden er indkøbsafdelingen bedre rustet til dialogen med de andre hospitalskøkkener i regionen: ”Vi har fået nogle gode data på vores forbrug. Nu vil vi arbejde videre med at nedbringe forbruget, og hvordan vi kan vælge de bedste alternativer, når vi skifter. Vi vil også dele resultaterne og viden på tværs af regionens køkkener”, fortæller Hanna Merrild. Med undersøgelsen af OUHs hospitalskøkkens plastikpraksisser har man et udgangspunkt og har fået udpeget konkrete områder, hvor der er potentiale for yderligere indsatser. Gennem rådgivningen har regionens indkøbsafdeling også fået et vidensgrundlag, som kan danne basis for en dialog med leverandører om mere ressource- og klimavenlige produkter. ”Vi kommer på nok aldrig til at undgå engangsplast på hospitalerne, fordi der er situationer hvor det er det bedste materiale, men der hvor vi kan, skal vi bruge mindre eller en bedre slags; f.eks. ved at øge genanvendeligheden” afrunder Hanna Merrild.

Udover plastikforbruget i hospitalskøkkenet vil Region Syddanmark fokusere på nogle af de store mængder plast, der kommer fra andre forbrugsartikler på hospitalet. Her kan der være tale om store, ensartede fraktioner med minimal kontamination. Dette vil regionen undersøge med henblik på at øge genanvendelsen.

Rejsehold for Grønne og Cirkulære Offentlige Indkøb er en indsats under Miljøministeriet og ledes af PlanMiljø. Rådgivningsforløbene udføres i tæt samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel, Innoba samt udbudsjurist Jakob Svendsen fra Rambøll.

Du kan selv komme igang med at bruge de værktøjer, som rejseholdet har udarbejdet her.

 


[1] Der er ingen klar konklusion på, om biomaterialer, så som palmeblademballage er det miljømæssigt rigtige valg, men der er en patientglæde forbundet med serveringen. I fremtiden vil disse produkter højst sandsynligt blive udskiftet til flergangsservice i Nyt OUH.