Artikel #Verdensmål – Dansk firma bidrager til FN’s verdensmål og leverer til European Green Capital 2021

Foto: Colourbox

Firmaet Tarpaper Recycling indsamler tagpap ogmdanner det til råmaterialet BitumenMix som kan genanvendes som bindemiddel til fremstilling af ny asfalt. Det fører til reduktion i CO2 udledning, mindre affald og cirkulær anvendelse af dyrebare ressourcer – og ovenikøbet billigere asfalt.

I den finske kommune Lahti arbejder de målrettet med reduktion af CO2 og indførelse af cirkulær økonomi. Så målrettet at EU Kommissionen har udnævnt den til European Green Capital 2021.

Lahti arbejder på at:

  • reducere CO2-udledninger med 80 % fra 1990 niveau til 2025
  • være carbon-nautral by i 2025
  • været affaldsfri og fuldstændig cirkulær økonomi by i 2050

Lahti er helt i front med genanvendelse af råstoffer i deres vejproduktion, og ét af de tiltag som Lahti har taget, er at indskrive i al udbudsmateriale, at der skal anvendes genbrugt bitumen fra tagpap i deres asfalt.

Bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Tarpaper Recycling understøtter FN’s mål for bæredygtig udvikling. Ved at bruge BitumenMix i asfaltproduktionen opnår producenten en reduktion på 60 kg CO2 pr. ton asfalt, og reducerer samtidig mængden af ​​tagpap i deponerings- og forbrændingsanlæg.

Der bidrages således til udviklingsmålene 9, 11 og 12:

SDG 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation: 

  • Ved at tilbyde en innovativ og grøn løsning til asfaltprojekter bidrager vi til at skabe bæredygtig infrastruktur.

SDG 11: Bæredygtige byer og samfund:

  • Ved at reducere CO2-udledning ved produktionen af asfalt med BitumenMix forbedres CO2-aftrykket i byerne.

SDG 12: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer: 

  • Ved at genanvende bitumen fra tagpap, sikres ressourceeffektivitet, hvilket minimerer brugen af ​​jomfruelige ressourcer og ophobning af affald.

Du kan læse mere om Lahti’s tiltag for at blive carbon-neutral by i 2025 og cirkulær økonomi-by i 2050 her.