Artikel #Lovkrav #Udbudsregler – DI: Ufleksibel udbudslov går ud over både ordregiver og leverandør

Foto: Colourbox.dk

Udbudsloven fra 2016 har gjort livet lettere for mange virksomheder, men der er plads til forbedring, mener DI, der peger på manglende fleksibilitet i udbudsprocessen og problemer med retssikkerheden som svage punkter i et debatindlæg i Altinget.

”Udbudsloven fra 2016 udgjorde et kvantespring i retning af klarere regler… [men] selvom udbudsloven gav klarhed, forenklede reglerne og skabte fleksibilitet, så giver den også udfordringer i dag”, skriver Jakob Scharff, branchedirektør i DI, og giver i indlægget en række eksempler på problemområder.

Debatindlægget er en del af en temaserie, som Altinget har skudt i gang i dag. Anledningen er, at det ved vedtagelsen af i udbudsloven december 2015 også blev besluttet, at den skulle evalueres i 2020.

Mens vi venter på evalueringsrapporten  fra Erhvervsministeriet, tager Altinget temperaturen på interessenternes erfaringer.

Læs hele debatlindlægget her: https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/di-ufleksibel-udbudslov-gaar-ud-over-baade-ordregiver-og-leverandoer