"

Artikel #Cirkulærøkonomi – EU vil have minimumskrav og mål for offentlige grønne indkøb

I marts 2020 offentliggjorde EU-kommissionen en ny handlingsplan for cirkulær økonomi, der også sætter fokus på offentlige grønne indkøb.

Handlingsplanen præsenterer en fremtidsorienteret dagsorden, der skal bidrage til at opnå et renere og mere konkurrencedygtigt Europa, der skal skabes sammen med de økonomiske aktører, forbrugerne, borgerne og civilsamfundsorganisationer.

Handlingsplanen sigter mod at fremskynde den omstilling, der kræves i den europæiske grønne pagt, og bygger samtidig videre på de tiltag inden for cirkulær økonomi, der er blevet gennemført siden 2015 under EU-kommissionens tidligere handlingsplan.

Planen indeholder 35 indbyrdes forbundne initiativer, som skal tjene til at etablere en stærk og sammenhængende politisk ramme, der vil gøre bæredygtige produkter, tjenester og forretningsmodeller til normen og transformere vores forbrugsmønstre, så vi helt undgår at generere affald.

Handlingsplanen sætter også nyt fokus på offentlige grønne indkøb. For at udnytte potentialet i grønne offentlige indkøb vil Kommissionen fra 2021 fremsætte forslag om at indføre minimumkrav og mål for grønne offentlige indkøb inden for sektorspecifik lovgivning og indfase obligatorisk rapportering for at overvåge udbredelsen af grønne offentlige indkøb uden at skabe unødige administrative byrder for offentlige indkøbere.

Læs mere om handlingsplanen og download den her