"

Regeringen har sat et mål om en 70 % CO2 reduktion i 2030. Det betyder, at Danmarks direkte udledning af CO2 til den tid ikke må overstige 22.230.000 tons CO2 om året. Til sammenligning udledte vi 50.600.000 tons CO2 i 2017. Miljøminister Lea Wermelin mener, at et cirkulært og bæredygtigt offentligt forbrug en vigtig del af løsningen. ”Vi regner med jer”, sagde hun i sin videohilsen til deltagerne på årskonferencen. På årskonferencen kvitterede POGI-formand Anette Juhl Winther for tilliden med at give et eksempel på, hvordan offentlige indkøb kan bidrage til klimamålet.

– Jeg vil gerne sige det helt klart: Regeringen ønsker, at vi bliver langt bedre til at bruge de offentlige muskler, vi har til at understøtte den grønne omstilling.

Med denne udmelding indledte miljøminister Lea Wermelin (S) årskonferencen i sin videohilsen, der i hendes fravær var optaget til lejligheden. Hun fortsatte:

– Det offentlige er en kæmpe forbruger her i Danmark. Derfor er cirkulært og bæredygtigt offentligt forbrug en vigtig del af løsningen, hvis vi skal nå en 70 % CO2-reduktion i 2030. Jeg ved, at I er godt på vej, og jeg vil gerne takke jer for jeres store engagement og indsats i sagen. Vi regner med jer.

Men kan grønne indkøb bidrage til regeringens ambitiøse klimamål? Det havde Anette Juhl Winter, der er indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune og formand for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), sat sig for at give et svar på.

– Ud af POGI’s 11 indkøbsmål har vi lige nu særligt fokus på klima og især de tre områder, som vi har valgt at kalde for bil, bøf og bolig, der tilsammen står for 70-80 % af CO2-udledningerne i EU. Det er altså inden for fødevarer, transport og byggeri, vi umiddelbart kan opnå den største effekt. En af udfordringerne er at finde ud af, hvordan vi kan stille krav, så der efterfølgende kan måles på dem, fortalte Anette Winter Juhl, der mindede om, at POGI-medlemmerne tilsammen køber ind for ca. 60 mia. kr. om året eller hvad der svarer til 20 % af de offentlige indkøb.

Bil, bøf og bolig batter mest

For at starte et sted har POGI i første omgang set på klimapåvirkning fra fødevarer og hvilke kriterier, det giver mening at opstille her. I partnerskabets indkøbsmål fra efteråret 2018, som medlemmerne forpligter sig til at leve op til, er der opstillet følgende kriterier: Sæsonens frugt og grønt, økologi, madspild, emballage – herunder transportemballage og palmeolie.

– Ud fra en CO2-betragting kan det dog godt være vanskeligt at måle på de kriterier, så flere kommuner er gået et skridt videre, sagde Anette Juhl Winther og henviste til Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi, der blev vedtaget i september i år.

Københavns Kommune køber årligt fødevarer for næsten 300 mio. kr. til byens skoler, plejehjem og daginstitutioner. I de sidste 18 år har Københavns Kommune prioriteret mad og måltider højt og der er gennemført en ambitiøs omlægning, så næsten 90 % af maden i de kommunale måltider i dag er økologiske. I den nye strategi er der et mål om at gennemføre en reduktion af klimaaftrykket på mindst 25 % inden 2025. Men som der står i strategien, så er mange af ”de lavt hængende frugter” i Københavns Kommune allerede plukket. Så udover at reducere madspild, ligger der muligheder for at nå målet ved at fokusere på det røde kød. Anette Juhl Winther opstillede følgende muligheder for at reducere klimaaftrykket med 25 % gennem indkøb af rødt kød.

  • En omlægning af ca. 2 procentpoint af indkøbt rødt kød til hvidt kød
  • En omlægning af ca. halvdelen af det røde kød til plantebaseret fødevarer
  • En reduktion af rødt kød med 1 procentpoint og mejeriprodukter med 10 procentpoint- og øget indkøb af plantebaserede fødevarer med 11 procentpoint

Også Aarhus Kommune er med sin nye klimapolitiske fødevarestrategi godt med. Her er det ambitionen, at der inden 2024 er skåret 1/4 af klimaaftrykket af indkøbte fødevarer, madspildet i produktionskøkkener skal reduceres med 1/3 og så skal mængden af klimavenlige fødevarer i indkøbsaftalen øges.

– Helt centralt er det, at vi holder øje med markedet, for der sker hele tiden nye ting i værdikæden på fødevareområdet, sagde Anette Juhl Winther, der afsluttede sit indlæg med at konkludere, at offentlige indkøb godt kan bidrage til regeringens klimamål.

– Ser vi isoleret på rødt kød, så viser vores beregninger*, at hvis alle landets kommuner reducerede deres andel af rødt kød med 2 procentpoint og erstattede det med hvidt kød, så ville det give en årlig mindre direkte udledning på ca. 220.000 tons CO2. Samtidig viser de erfaringer, vi har med økologiske omlægninger, at klimavenlige og grønne krav ikke altid er dyrere ud fra en budgetbetragtning, så lad os bare se at komme i gang, lød Anette Juhl Winthers afsluttende opfordring til salen.

*Forudsætninger

  • 2 procentpoint reduktion af rødt kød, erstattes med hvidt kød
  • Måltider i andre kommuner er sammensat som i Københavns Kommune (rødt kød, hvidt kød, mejerivarer og plantebaserede varer)
  • Baseret på tal fra World Resources Institute (Cool Food), men omregnet til ‘direkte udledninger’