Hvem er Verdens Bedste Indkøber?

Foto: Colourbox.dk

Kender du en offentlig institution, en virksomhed eller en organisation, der gennem bæredygtige indkøb bidrager til indsatsen for at nå de 17 verdensmål?

Så har du nu mulighed for at indstille og nominere dem til at vinde prisen Verdens Bedste Indkøber!

I 2019 fik Danmark, med succes, en helt ny hæderspris: Verdens Bedste Indkøber. Prisen uddeles på Forum og POGI’s årlige konferencen for bæredygtige indkøb den 28. oktober 2021.
Prisen uddeles til en offentlig institution, virksomhed eller organisation, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af verdensmålene gennem deres indkøb.

Der er store potentialer i at bidrage til verdensmålene gennem ansvarlige indkøb og Verdens Bedste Indkøber prisen hædrer de gode eksempler – store som små. Det kan være, hvis institutionen, virksomheden eller organisationen har iværksat nye tiltag som for eksempel

  • Udarbejdet en ny indkøbspolitik, der understøtter verdensmålene,
  • Indarbejdet krav i sine udbud/indkøb, der fremmer verdensmålene,
  • Integreret bæredygtighed som tildelingskriterie i et eller flere udbud
  • Indkøbt efter mærknings- eller certificeringsordninger, der understøtter verdensmålene
  • Organiseret sig på en ny måde for at fremme bæredygtige indkøb
  • Eller på anden måde har taget initiativ til at fremme verdensmålene gennem indkøb.

Det er muligt at nominere frem til d. 8. oktober. Nomineringen foregår på https://www.ika.dk/videndeling/verdens-bedste-indkoeber/.

En jury bestående af Miljøstyrelsen, IKA, Dansk Initiativ for Etisk Handel, Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb udvælger de tre finalister. Afstemningen om hvem af de tre finalister, der skal modtage prisen, foregår online og er åben for alle.

Finalisterne vil blive udvalgt baseret på følgende tre kriterier:

  • Fokus på bæredygtighed: I hvilken grad bidrager indkøbet / initiativet til bæredygtighed og arbejdet med at nå verdensmålene?
  • Skalerbarhed og effekt: Er der tale om en betydelig effekt og kan tiltaget skaleres, fx ved at andre lader sig inspirere af det?
  • Nytænkning: Adskiller tiltaget sig fra den måde, der normalt arbejdes med indkøb på?

Verdens Bedste Indkøber prisen er indstiftet af Miljøstyrelsen, IKA, Dansk Initiativ for Etisk Handel, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb.

Kontaktinformation

Henvendelser omkring Verdens Bedste Indkøber prisen, nomineringen og prisuddelingen kan rettes til Charlotte Sander, sekretariatsleder, IKA på charlotte@ika.dk eller tlf. 61 60 60 69 eller til Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel på ncb@dieh.dk eller tlf. 31 20 13 24.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her https://ansvarligeindkob.dk/aktiviteter/aarskonference-2021/

Læs mere:

IKA

IKA er en forening af offentlige indkøbere og blev stiftet i 1985.

https://www.ika.dk/

DIEH

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er en multi-stakeholder-organisation, der samler virksomheder, NGOer, det offentlige, fagforeninger og brancheorganisationer i arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed i global handel.

http://dieh.dk

Forum for Bæredygtige Indkøb

Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder.

https://ansvarligeindkob.dk/

Partnerskab for offentlig grønne indkøb

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind.

https://ansvarligeindkob.dk/partnerskab/

Miljøstyrelsen

Miljøministeriet har ansvar for lovgivning på miljøområdet og har desuden myndighedsansvar for en række væsentlige nationale og særligt komplicerede opgaver.

www.mst.dk https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/

Verdensmålene

De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.

https://www.verdensmaal.org/