Artikel #PartnerskabforOffentligeGrønneIndkøb – Flere kommuner stiller grønne krav

Foto: Ole Bjarke Nielsen

Miljøstyrelsen kan nu byde velkommen til to nye medlemmer i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb: Albertslund og Syddjurs Kommune.

Partnerskabets medlemmer arbejder i fællesskab med at udvikle konkrete indkøbsmål, der har en effekt på miljøet globalt såvel som lokalt.

Gennem partnerskabets indsats bliver det nemlig nemmere for det offentlige at stille relevante og ambitiøse, grønne krav til specifikke produktgrupper.