"

Artikel #Offentlig-privat samarbejde – Hvordan finder man ”limen” i Offentligt-Privat samarbejde?

Bæredygtige indkøb og innovation gennem Offentligt-Privat Samarbejde er en af nøglerne til at bremse klimaforandringerne og andre af de store udfordringer, vi står over for. Men det kræver partnerskaber, samarbejde, nytænkning og et fælles ”why”. Her er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling et helt centralt værktøj lød budskaberne fra OPS-konsulent Sara Øllgaard på årskonferencen for bæredygtige indkøb.

Forestil dig en tennisbane, hvor der står en engageret spiller på hver sin baglinje og venter på bolden. Spillerne er temmelig frustrerede. Én af spillerne skal jo serve først! På årskonferencen for bæredygtige indkøb brugte OPS-konsulent Sara Øllgaard denne sammenligning til at beskrive den virkelighed, hun møder i sit daglige arbejde: Nogen bliver nødt til at tage initiativ til samarbejde om innovation.

Brug FN’s 17 verdensmål

Egentlig er Offentligt-Privat Samarbejde et paraplybegreb, der kan dække alt fra klassiske samarbejder til innovationspartnerskaber, dvs. fra den lette ende af skalaen, hvor der gives adgang til produkttests til den tungere ende med varige samarbejder om udviklingsfelter.

– Når det er så vigtigt at udforske de forskellige typer samarbejder, så er det fordi, at vi i dag står over for nogle meget store udfordringer, som det ikke kan lade sig gøre at løse alene, sagde Sara Øllgaard. Hun fremhævede FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som sigtepunkter for udfordringer, der skal løses og en platform med redskaber for innovation. Og det er fint at nøjes med at tage målene ét ad gangen.

– Der er dét med innovation, at jo mere vi kan sætte en ramme op omkring det, jo flere tanker og idéer kan der opstå. For stort set alle verdensmålene er bæredygtige indkøb et helt centralt element. Hvis vi virkelig er den sidste generation, der kan gøre noget for at bremse klimaforandringerne, så er bæredygtige indkøb noget af det, der kan rykke allermest. Og det gøres bedst i partnerskaber mellem det private og offentlige, sagde Sara Øllgaard.

Vi skal turde udforske vores uvidenhed

Hvordan griber man så disse partnerskaber an? For Sara Øllgaard er det vigtigt, at partnerne får fundet den ”lim”, der holder samarbejdet i gang: Hvad er det vi vil, og hvad er det, der skal binde os sammen i partnerskabet? Med forfatter og managementguruen Simon Sineks ord er det vigtigt at starte med ’the why’ – hvorfor vi gør det – før man overhovedet kommer til ’the what’ og ’the how’. Og så skal der selvfølgelig tænkes nyt – for det nytter ikke at man gør, som man plejer.

– Man kan ikke købe ind til og bage det brød, man plejer. Når det handler om verdensmålene, ved vi måske slet ikke, hvad det er for et brød, vi skal bage, så i virkeligheden er vi nødt til at starte med at lave vores egen opskrift, sagde Sara Øllgaard.

Her er et vigtigt redskab at se på de benchmarks, der er stillet op for de enkelte verdensmål – men ikke ud fra, hvor vi befandt os i går.

– Vi er nødt til at benchmarke os mod noget større, og det kræver, at man udforsker den viden, man har sammen i partnerskabet – og endnu vigtigere – at vi tør udfordre og udforske den viden, vi ikke har ved at vende tingene på hovedet og stille de skæve spørgsmål. Heldigvis kan man starte med de lavhængende frugter og lade sig inspirere af dem, der allerede har udforsket deres uvidenhed, sagde Sara Øllgaard og henviste blandt andet til de mange eksempler, der ligger på Forum for Bæredygtige Indkøbs hjemmeside.

Yderligere information – kontakt

OPS-konsulent Sara Øllgaard
E-mail: sol@saraollgaard.dk
https://saraollgaard.dk/