Artikel, #POGI – Middelfart Kommune er nyt medlem af POGI

Foto: Middelfart Kommune/pressefoto

Middelfart Kommune er nyt medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Medlemskabet betyder, at kommunens 800 mio. kr. store indkøbsbudget i højere grad skal bruges på produkter og serviceydelser, der er miljø- og energirigtige.

Med medlemskabet af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), trækker Middelfart Kommune sin udvikling i en endnu grønnere og miljøvenlig retning – og slår samtidig fast, at der er handling bag ordene om kommunens arbejde for en mere bæredygtig og klimavenlig udvikling.

– Vi bidrager allerede i dag til en grønnere og mere klimavenlig udvikling, men vi vil gøre det endnu bedre. Derfor er det et naturligt skridt at se på, hvordan vi selv køber ind og forbruger varer og serviceydelser. Både fordi vi gerne vil mindske vores eget klimaaftryk, men også fordi vi sammen med POGI kan gøre en forskel ved at styrke efterspørgslen efter produkter, hvor bæredygtighed og lang levetid er tænkt ind, forklarer borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen.

Håber at endnu flere kommuner vil følge Middelfarts eksempel

Indkøb er kommunernes største klimabelastning. Ifølge den grønne tænketank Concito er offentlige indkøb årligt skyld i udledning af 20 mio. ton CO2, eller hvad der svarer til 4 ton per indbygger. Medlemsskabet af POGI er en integreret del af Middelfart Kommunes nye indkøbspolitik, der blev vedtaget lige inden sommerferien.

– Vi skal mindske vores CO2-udledning og miljøbelastning, så der skal konkret handling til. Det er helt afgørende, at vi får styrket markedet for grønne løsninger, så erhvervsliv og leverandører får stærkere incitament til at udvikle produkter, som er mindre miljøbelastende. Det kræver, at mange går sammen, så jeg håber, at mange flere kommuner vil følge vores eksempel og melde sig ind i POGI, forklarer Johannes Lundsfryd Jensen.

Middelfart Kommune bliver den 14. kommune i partnerskabet, der udvikler fælles indkøbsmål, som danner grund for medlemmernes individuelle indkøbspolitik og indkøbsaftaler. Partnerskabet tæller også to regioner. Formand for POGI, indkøbschef Anette Juhl Winter fra Aarhus Kommune, hilser Middelfart Kommune velkommen.

Anette Juhl Winther, der er formand for POGI og indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune, byder på partnerskabets vegne Middelfart Kommune velkommen.

”POGI er ikke længere kun for de største kommuner. Tilgangen af nye medlemmer som Albertslund Kommune, Syddjurs Kommune og nu senest Middelfart Kommune betyder, at bæredygtige indkøb er ved at blive en national dagsorden. Det er helt fantastisk, for jo flere offentlige institutioner, der i fællesskab udvikler og opstiller de samme krav, des stærkere et signal sender vi til markedet,” siger hun.

Folkemøde om fremtidens klima

Udover medlemsskabet af POGI sætter Middelfart Kommune i august måned ekstra fokus på grønne indkøb. Det sker på en konference for særligt indbudte om emnet, som finder sted i forbindelse med Folkemøde om Fremtidens Klima som Middelfart Kommune er værter for den 30. august 2019. I 2019 foregår Klimafolkemødet den 30. august, hvor der er fokus på grønne indkøb, og en masse eksempler på, hvordan man kan tage globalt klimaansvar gennem lokal handling.

Læs mere om Klimafolkemødet her