Artikel #POGI – Nye indkøbsmål for tekstiler og køkkenudstyr

POGI har netop vedtaget nye indkøbsmål for tekstiler og køkkenudstyr. Fælles for målene er, at indkøbskriterierne har fokus på at gøre miljøbelastningen mindre i hele produktets livscyklus fra udvinding af råvarer til genanvendelse eller bortskaffelse. Blandt andet har muligheder for at forlænge produkternes levetid stor betydning for den samlede miljøbelastning.


Begge indkøbsmål er formuleret på en måde, der skal gøre dem nemme for indkøberne at implementere i udbud. At det er lykkedes skyldes ifølge formand for POGI og økonomichef i Gladsaxe Kommune Nanna Krog-Meyer ikke mindst det gode samarbejde med leverandører fra de pågældende brancher, som har givet uvurderlige input til, hvordan indkøbsmålene kan implementeres i praksis.

– Det er leverandørerne, der har fingeren på pulsen. Virksomhederne kan i mange tilfælde foreslå løsninger, som de offentlige indkøbere ikke nødvendig er opmærksomme på findes. Vi vil bestemt bruge samme tilgang i det kommende arbejde med indkøbsmål på IT og transport, siger Nanna Krog-Meyer.

Krav til tekstiler skal sikre mindre spild

Tekstiler er et nyt produktområde for POGI. Det nye indkøbsmål gælder for linned og håndklæder, arbejdstøj for både sundheds-, køkken-, kantine- og rengøringspersonale og ansatte i Park og vej samt for måtter.

Det koster mange ressourcer at producere tekstiler, og med det nye indkøbsmål er POGI med til at skabe en bevægelse hen imod et klogere forbrug af tekstiler. Det indebærer blandt andet, at tekstilernes levetid forlænges, så mængden af nyproducerede tekstiler bliver mindre.

Det centrale krav er, at miljømærker skal bruges som minimumskrav, tildelingskriterium eller konkurrenceparameter, hvis der er produkter på markedet, som lever op kriterierne for enten de officielle mærker Svanemærket og EU-Blomsten eller alternativt det private mærke OEKO-TEX. Desuden har indkøbsmålet krav til fibre og antal fibertyper i nyproducerede tekstiler. Indkøbsmålet indeholder også en række anbefalinger til at sikre længere levetid for tekstiler, emner til markedsdialog samt løbende dialog med ens leverandører om at fremme genbrug og minimere spild.

Udbudskonsulent Natascha Mehlin Lund Hansen fra Frederiksberg Kommune har været med i den arbejdsgruppe, som har udviklet indkøbsmålet for tekstiler. Hun er meget tilfreds med, at indkøbsmålet både giver konkrete anvisninger til, hvordan man kan bruge kravene som minimumskrav, giver eksempler på udbudstekst, men også at indkøbsmålet giver anbefalinger til tildelingskriterier, som kan anvendes i udbuddet.

– Som udbudskonsulent givet det en yderligere kvalificering af mulighederne for at indarbejde det grønne i udbuddet, at der i indkøbsmålet også er anbefalinger og eksempler på udbudstekst og tildelingskriterier. Derfor synes jeg, at det nye indkøbsmål for tekstiler er et paradigmeskifte for POGI’s indkøbsmål, som førhen kun har fokuseret på krav. Noget vi bør gøre endnu mere i udvikling og revidering af indkøbsmål fremover, siger Natascha Mehlin Lund Hansen.

TCO som centralt krav til køkkenudstyr

Indkøbsmålet for køkkenudstyr gælder for de mest energiforbrugende produkter som køle-fryseskabe, kaffeautomater, opvaskemaskiner, emhætter og ventilatorer. Kravene handler ikke kun om professionelt udstyr, men også produkter til husholdninger, som findes i mange daginstitutioner.

For mange af produkterne omfatter kravene brug af totalomkostninger (TCO) som tildelingskriterium i stedet for indkøbsprisen alene. TCO er i dag ikke særligt brugt som tildelingskriterium, når det offentlige køber ind. POGI sender derfor et vigtigt signal ved at stille et bredt krav om inddragelse af TCO som tildelingskriterium, hvor det er muligt at opgøre det årlige energi- og/eller vandforbrug.

Desuden omfatter indkøbsmålet krav til produkternes energieffektivitet samt skærpede krav om brug af naturlige kølemidler i køle-fryseskabe. Levetidsforlængelse indgår også som krav, da væsentlige reservedele til større apparater skal være tilgængelige i mindst 10 år efter indkøb. Og så skal der være mulighed for reparation gennem serviceaftaler eller lignende.

Endelig indeholder målet krav om adfærdskampagner for køkkenpersonale. Det er et vigtigt indsatsområde, mener funktionschef Jens Riise Dalgaard fra Aalborg Kommune.

– Det er ikke tilstrækkeligt at produkterne er produceret miljøvenligt. De skal også bruges rigtigt. Det har fx stor betydning for strømforbruget, at udstyret slukkes, når det ikke er i brug, og at temperaturen i kølerum tilpasses de forskellige fødevarer, så der ikke bruges mere el end nødvendigt. I det hele taget er det godt, at vi nu har fået nye fælles indkøbsmål for køkkenudstyr, som er en af de store strømslugere. Det er en vigtig produktgruppe at tage fat på, hvis vi skal reducere vores strømforbrug med 20 % som led i indsatsen for at nå det nationale klimamål, siger Jens Riise Dalgaard.

Midlertidigt indkøbsmål for børneartikler

Svanemærket offentliggør en ny generation af kriterier for legetøj i løbet af første kvartal 2021. Derfor er POGI’s indkøbsmål for børneartikler under revidering frem til andet kvartal 2021. POGI har dog valgt at udgive et midlertidigt indkøbsmål, da det sidst blev revideret i 2012 og kravene derfor ikke længere var tidssvarende og matchede de fremskridt, der er sket inden for produktion af legetøj.

De midlertidige indkøbsmål omfatter primært krav om, at legetøj, hobbyprodukter, bleer og børneplejeprodukter skal leve op til kriterierne for enten Svanemærket eller EU-Blomsten. Når det endelige indkøbsmål for børneartikler bliver lanceret i 2021, vil det centrale hensyn være at reducere risikoen for at børn udsættes for skadelige kemikalier.

– Det handler om at beskytte børnene bedst mulig ved at undgå kemikalier, der er mistænkt for at øge risikoen for at udvikle kræft, allergi eller negative effekter af hormonforstyrrende stoffer. Ved at afvente Svanemærkets nye kriterier for legetøj kan vi sikre, at POGI’s krav udelukker brugen af kendte problematiske stoffer, selv hvis Svanemærket tillader brugen af små mængder, siger Nanna Krog-Meyer.

Hør Nanna Krog-Meyer fortælle mere om de nye og kommende mål på POGI’s og Forum for Bæredygtige Indkøbs fælles årskonference den 5. november.

Se alle POGI’s indkøbsmål her