"

Artikel PartnerskabforOffentligeGrønneIndkøb – POGI: Nye medlemmer og nye indkøbsmål

På trods af svære betingelser i 2020 er det alligevel lykkes POGI at få vedtaget nye indkøbsmål  for køkkenudstyr og tekstiler, så de nu ligger i 2.0-udgaver, hvor der tages højde for andet og mere end selve produkterne. Og så er der i løbet af året kommet nye medlemmer i partnerskabet.

Indkøbsmålene for køkkenudstyr og tekstiler var nogle af de første til at blive vedtaget, da POGI blev dannet tilbage i 2006. Nu ligger begge indkøbsmål imidlertid i helt friske og opdaterede udgaver, som er lige til at bruge i offentlige udbud.

Nanna Krog-Meyer, der udover at være økonomidirektør i Gladsaxe Kommune også er med-formand for POGI, fortalte om indholdet af de to indkøbsmål:

– Indkøbsmålet for køkkenudstyr angiver, at TCO-beregninger, hvor det er relevant og kan lade sig gøre, skal anvendes som økonomisk tildelingskriterium i stedet for indkøbsprisen alene. Samtidig vægtes en lang levetid ved at stille krav om at reservedele er tilgængelige i mindst 10 år. Indkøbsmålet indeholder også et forslag om at bruge garantiperioder som konkurrenceparameter.

– I indkøbsmålet for tekstiler er det centrale krav, at Svanemærket og EU-Blomsten skal bruges som minimumskrav, tildelingskriterium eller konkurrenceparameter, hvis der er produkter på markedet, og for at sikre at tekstilerne kan genanvendes er der også krav til fibre og antal fibertyper, fortalte hun og gjorde samtidig opmærksom på, at arbejdsgrupperne har involveret leverandørerne, da markedet udvikler sig meget hurtigt.

Slut jer til POGI og få mere effekt

Nanna Krog-Meyer løftede også sløret for, at 2021 bliver et travlt og spændende år for POGI, da man i arbejdsgrupperne vil tage fat på indkøbsmålene for nogle af de helt tunge CO2-områder som transport, byggeri, belysning og it.

– Så hvis I alligevel sidder og skal i gang med et eller flere af de områder, kan I med fordel slutte jer til POGI og være med til at påvirke udviklingen ad den vej, lød hendes opfordring til både offentlige og private indkøbere.

Og noget tyder på, at POGI’s arbejde for alvor er begyndt at vinde gehør.

– Set med POGI-briller har det været et utroligt godt år. Vi er nu 22 medlemmer, og jeg hæfter mig ved, at der ikke længere kun er kommuner og regioner på listen over medlemmer. Det er vi rigtigt glade for, og jeg vil gerne byde jer alle varmt velkommen.

– Jeg tror, at det hænger sammen med, at det er gået op for mange i den offentlige sektor, hvor vigtigt det er med partnerskaber, når det kommer til bæredygtige indkøb. Det er jo ikke en nem dagsorden. Men hvis vi kan gøre det sammen, så bliver det nemmere, og vi får mere effekt, end når vi arbejder hver for sig. Vi er i dag 22 medlemmer, der samlet køber ind ca. 60 mia. kr. om året, eller hvad der svarer til 20 % af det offentlige indkøb i Danmark. Det betyder, at POGI er en betydelig aktør i markedet, der kan skabe fremdrift gennem vores fælles indkøbsmål, sagde Nanna Krog-Meyer.