Region Midtjylland

Artikel, #miljømærkning #Indkøbspolitik og strategi – Politik for miljømærkning af indkøb i Region Midtjylland

har netop vedtaget en politik om miljømærker i regionens indkøb og udbud: ”Region Midtjylland har et ønske om at understøtte en miljømæssig og bæredygtig udvikling i samfundet. Hvert år bruger regionen ca. 8 mia. kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser, og som en stor offentlig forbruger er det vigtigt, at regionen køber ansvarligt ind. Regionsrådet har derfor 26. juni 2019 vedtaget, at Region Midtjylland fremadrettet, når det er muligt, efterspørger varer og tjenesteydelser, der er miljømærket efter type-1 miljømærkning som f.eks. Svanemærket og EU-Blomsten. Samtidig vil regionen løbende gå i dialog med relevante aktører om muligheden for at øge andelen af miljømærkede produkter på markedet.”