Artikel #Bæredygtighed – Sæt handling bag ordene: Det offentlige skal gå forrest med bæredygtige indkøb

Photo by Artem Podrez from Pexels

Klima er det vigtigste politiske område i danskernes bevidsthed, men prisen er fortsat det vigtigste parameter, når offentlige institutioner køber ind. Det er på tide, at det offentlige går forrest og rykker resten af samfundet ved at sætte bæredygtige indkøb øverst på dagsordenen.

Kommentar af Louise Koch, CSR Director EMEA, Dell Technologies, og Mikkel Stenbæk Hansen, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel, bragt i Berlingske den 18. juni 2019.

Den offentlige sektor i Danmark har størrelsen til at gå forrest og rykke resten af samfundet. Det ser man inden for digitalisering, hvor det offentlige Danmark er i den europæiske top. Desværre er vi bagud, når det gælder bæredygtigt indkøb, for prisen er fortsat det vigtigste parameter, når det offentlige køber ind. Og hvis vi skal indfri FNs Verdensmål og nå klimamålene fra Paris-aftalen, er det afgørende, at det offentlige spiller en aktiv rolle for at fremme markedet for bæredygtige løsninger.

Vi ser allerede en række gode initiativer fra enkelte kommuner, regioner og statslige institutioner, ligesom Miljøstyrelsen arbejder for at fremme denne dagsorden med Forum for Bæredygtige Indkøb, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og et rejsehold, der rådgiver om bæredygtigt indkøb. Desværre har det offentlige ikke pligt til at benytte sig af initiativerne, og den sociale dimension af bæredygtighed i form af arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder er ofte fraværende.