Artikel #CirkulærØkonomi – Vejen til cirkulære indkøb

Foto: Colourbox

Der er masser af redskaber og inspiration til, hvordan kommuner og offentlige institutioner kommer i gang med cirkulære indkøb. Men der er samtidig behov for klare målsætninger og øget samarbejde på tværs, hvis vi for alvor skal løfte den cirkulære dagsorden.

Cirkulære indkøb er kommet i fokus som et redskab, der kan hjælpe offentlige indkøbere til mere bæredygtige indkøb. Kommunerne køber ind for mere end 100 mia. kroner årligt og kan med denne muskel præge leverandører af varer og tjenesteydelser i en mere bæredygtig retning.

Begrebet rejser i midlertidig også en del mange spørgsmål og usikkerhed – for hvornår er et indkøb i virkeligheden cirkulært? Hvilke gevinster kan opnås og til hvilken pris? Og hvilke forandringer medfører cirkulære indkøb for vores måde at gøre tingene på i dag?

Dette var blandt de spørgsmål, som blev behandlet i Masterclassen i Cirkulære Indkøb den 25. april 2019 arrangeret af CONCITO som en del af Partnerskab for Cirkulære Kommuner (PARCK).