Tocal Cost of Ownership

Artikel #TCO – Vil du være ekspert i Miljøstyrelsens nye TCO-værktøjer?

Miljøstyrelsen har gennem de seneste år udviklet og opdateret en række TCO-værktøjer for 25 produktgrupper til offentlige indkøbere (it-udstyr, belysning, storkøkkenudstyr, vaskemaskiner, selvbetjeningsmaskiner, skylletoiletter og motorkøretøjer). TCO står for Total Cost of Ownership, dvs. at i prisen for produkterne indgår både indkøbsprisen og driftsomkostninger i levetiden til bl.a. energi- og vandforbrug. TCO-værktøjerne gør det derfor muligt at gennemføre et udbud, hvor både indkøbsprisen og de vigtigste omkostninger i levetiden regnes med – endda med mulighed for at medtage omkostninger ved CO2-udledninger under brug af produkterne.

Vi afholder nu online-undervisning, som kan gøre dig til ekspert i brugen af værktøjerne – eller i hvert fald give dig et godt grundlag for at komme i gang med dem. Det er gratis at deltage. Værktøjerne og vejledningerne kan hentes her: https://csr-indkob.dk/tco-vaerktoejer/

Undervisningen er målrettet offentlige indkøbere og leverandører af udstyr til det offentlige. Undervisningen afholdes tre gange i maj og juni samt tre gange i efteråret (samme indhold hver gang) og varer 2,5 time. Undervisningen er en gentagelse af et undervisningsforløb, Miljøstyrelsen afholdte i efteråret sidste år.

Områder, der bliver dækket af undervisningen:

 • Introduktion til TCO, herunder hvordan værktøjerne kan indgå i foranalyse og udbudsproces
 • Elementer i TCO, der er relevante for ressourcer og miljø
 • Data og oplysninger, som indkøberne og leverandørerne skal kunne levere
 • Beregnet TCO ift. TCO i praksis efter levering af de udbudte produkter
 • Beregningsmetode, formler, data og målemetoder
 • Gennemgang af værktøjets opbygning
 • Øvelse i brugen af værktøjet
 • Opsamling og spørgsmål

Vi holder en kort pause undervejs.

Undervisningen gennemføres:

 • 5. maj 2022 kl. 9.30-12.00
 • 31. maj 2022 kl. 9.30-12.00
 • 9. juni 2022 kl. 9.30-12.00
 • 20. september 2022 kl. 9.30-12.00
 • 13. oktober 2022 kl. 9.30-12.00
 • 2. november 2022 kl. 9.30-12.00

Undervisningen optages og bliver gjort tilgængelig efter afholdelsen.

Undervisningen gennemføres af Viegand Maagøe. Kontakt for mere information: Julie Kamp Albæk, jka@viegandmaagoe.dk

Tilmeld dig her 

Sidste frist for tilmelding er to dage før undervisningen. Link og praktiske detaljer vil blive udsendt til deltagerne før afholdelse.