ÅRSKONFERENCE OM INDKØB AF BÆREDYGTIG TRANSPORT I EN KLIMATID

ÅRSKONFERENCEN AFHOLDES PÅ ODENSE RÅDHUS DEN 5. NOVEMBER 2020.

På Forums og POGI’s årskonference 2020 vil vi se nærmere på indkøb af køretøjer, varelevering og transportydelser. Det er et højaktuelt tema, da der blandt andet er en dansk klimalov og en klimaplan på vej samt et nyt EU-direktiv om renere og mere energieffektive køretøjer. Det betyder, at vi kan se frem til mange nye krav til bæredygtig og klimavenlig transport, der både betyder udfordringer for markedet og indkøbet, men kan også give spændende og innovative muligheder.

På vores meget velbesøgte årskonference kan du blandt andet høre om:

  • Klimapartnerskaberne: Hvordan tænker erhvervslivet og regeringen, at man skal indføre bæredygtig transport i vores byer?
  • Værktøjer: Hvilke værktøjer kan støtte arbejdet med indkøb af bæredygtige køretøjer, varelevering og transportydelser i offentlige og private virksomheder?
  • Gode eksempler: Hvordan har andre organiseret arbejdet med at sikre bæredygtig transport?

Tilmeld dig allerede nu vores spændende årskonference. Deltagelse vil være gratis men der vil blive pålagt et no show gebyr på 500 kr. Da der kun er 100 pladser, overvejes konferencen at blive dækket som webinar.

Tilmeld dig her

Se programmet for Årskonferencen 2019 her