Arbejdsgrupper om grønne indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Går du ind i en arbejdsgruppe får du indblik i, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området. Du kan også dele dine erfaringer med andre. Det kan f.eks. handle om, hvordan man skriver miljøkrav ind i udbudsmaterialet, og hvordan de grønne indkøbsmål hænger sammen med andre indkøbsfællesskaber som SKI og KomUdbud.

Papir & tryksager

Status på grupens arbejde:

  • 3. møde afholdt den 12. juni 2019
  • udkast til nyt indkøbsmål foreligger – skal nu i markedshøring

Det gældende indkøbsmål er fra 2015 og stiller krav om brug af genbrugspapir og svanemærkede produkter.

Læs de gældende indkøbsmål for papir & tryksager her

Tekstiler

Status på grupens arbejde:

  • 4. møde afholdt den 10. juni 2019
  • Et kerneteam har arbejdet videre med indkøbsmålet, som medio-oktober sendes i branchehøring.

Der har ikke tidligere været et individuelt indkøbsmål for tekstiler, men du kan læse det ekstisterende indkøbsmål for transport af tekstiler her

Børneartikler

Status på gruppens arbejde

  • 3. arbejdsgruppemøde blev afholdt 4. september
  • Et 4. og sidste møde er berammet til midt-november
  • Herefter markedshøring

Det gældende indkøbsmål er fra 2012 og forbyder indhold af en række farlige stoffer (phalater, flammehæmmere, tungmetaller og duftstoffer) i legetøj, samt stiller krav om miljømærkede beskæftigelsesmaterialer (formnings- og hobbymaterialer) og bleer.

Læs de gældende indkøbsmål for børneartikler her

Byggeri og anlæg

Status på arbejdsgruppen 

Indkøbsmålet har været sendt i udkast hos POGI medlemmerne og det har været udfordrende at opnå enighed om et indkøbsmål, som alle kan slutte op om. Arbejdet genoptages med henblik på et færdigt og ambitøst indkøbsmål ved udgangen af 2019.

Arbejdsgruppen til revision af indkøbsmålene for byggeri & anlæg havde opstartsmøde 11. november 2017.

Læs de eksisterende indkøbsmål for byggeri og anlæg her.

Transport

Status for arbejdsgruppen 

Et indkøbsmål for transport har stor økonomisk såvel som miljømæssig effekt. Det har derfor været vigtigt at få nogle konsekvensberegninger gennemført, før POGI medlemmerne kan tilslutte sig udkast til indkøbsmål. Der arbejdes nu med disse analyser.

Læs de gældende indkøbsmål for transport her.