Arbejdsgrupper om grønne indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Går du ind i en arbejdsgruppe får du indblik i, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området. Du kan også dele dine erfaringer med andre. Det kan f.eks. handle om, hvordan man skriver miljøkrav ind i udbudsmaterialet, og hvordan de grønne indkøbsmål hænger sammen med andre indkøbsfællesskaber som SKI og KomUdbud.

Papir & tryksager

Status på grupens arbejde:

  • 3. møde afholdt den 12. juni 2019
  • udkast til nyt indkøbsmål foreligger – skal nu i markedshøring

Det gældende indkøbsmål er fra 2015 og stiller krav om brug af genbrugspapir og svanemærkede produkter.

Læs de gældende indkøbsmål for papir & tryksager her

Tekstiler

Arbejdsgruppen havde første møde den 1. april 2019

Produktionen og forbruget af tekstiler på verdensplan er på mange måder ressourcekrævende og miljøbelastende. Der er derfor behov for at tænke mere cirkulært.

På POGIs arbejdsgruppemøde om tekstiler den 1. april, blev der fremlagt udfordringer, men også mange gode løsningsforslag. Kommunerne er godt i gang, men det kan gøres endnu bedre, især ved en øget markedsdialog med vaskerier og leverandører.

Noget af det vigtigste er at forlænge tekstilernes levetid. Dette kan gøres ved skånsom vask, optimering af fibersammensætningen og bedre kvaliteter. Producenterne har dog ikke et økonomisk incitament til at producere mere holdbare tekstiler, medmindre man også tænker nyt inden for forretningsmodellen, fx ved at indgå en serviceaftale.

Et andet indsatsområde er, at reducere mængden af tekstiler der indkøbes. Dette kan gøres ved, at tilbyde færre modeller og farver, samt at indføre chips til sporing af tøj, så det ikke ender i et omklædningsrum eller lokalt på et hospital eller i en børnehave.

Et konkret tiltag kan være at reducere lommefyld. Én glemt kuglepen kan ødelægge en hel vask, så husk medarbejdere på, at tjekke deres lommer inden tøjet smides til vask.

Læs indkøbsmål for transport af tekstiler her

Børneartikler

Arbejdsgruppen har første møde den 9. april 2019

Det gældende indkøbsmål er fra 2012 og forbyder indhold af en række farlige stoffer (phalater, flammehæmmere, tungmetaller og duftstoffer) i legetøj, samt stiller krav om miljømærkede beskæftigelsesmaterialer (formnings- og hobbymaterialer) og bleer.

Læs de gældende indkøbsmål for børneartikler her

Byggeri og anlæg

Afsluttende arbejdsmøde afholdt den 26. juni 2018

Arbejdsgruppen til revision af indkøbsmålene for byggeri & anlæg havde opstartsmøde 11. november 2017. Indkøbsmål er under udarbejdelse af arbejdsgruppen og det planlægges at sende dem i høring i slutningen af 2018.

Læs de eksisterende indkøbsmål for byggeri og anlæg her.

Transport

Afsluttende arbejdsmøde afholdt den 30. april 2018

Arbejdsgruppen for transport havde opstartsmøde i september 2017 og har gennem et halvt år arbejdet på et udkast til reviderede indkøbsmål for området. Indkøbsmålene har været i høring hen over sommeren 2018 og et endeligt udkast ligger nu til politisk beslutning hos Partnerskabets deltagere.

Læs de gældende indkøbsmål for transport her.