Arbejdsgrupper om grønne indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Går du ind i en arbejdsgruppe får du indblik i, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området. Du kan også dele dine erfaringer med andre. Det kan f.eks. handle om, hvordan man skriver miljøkrav ind i udbudsmaterialet, og hvordan de grønne indkøbsmål hænger sammen med andre indkøbsfællesskaber som SKI og KomUdbud.

Papir & print

Arbejdsgruppen har første møde den 19. marts 2019

Det gældende indkøbsmål er fra 2015 og stiller krav om brug af genbrugspapir og svanemærkede produkter.

Læs de gældende indkøbsmål for papir & print her

Tekstiler

Arbejdsgruppen har første møde den 1. april 2019

Det har ikke tidligere været et selvstændigt indkøbsmål for tekstiler, men der har været stillet krav til transporten af tekstiler i egne samt leverandørers biler. Der stilles bl.a. krav om at følge Trafikstyrelsens anbefalinger.

Læs indkøbsmål for transport af tekstiler her

Børneartikler

Arbejdsgruppen har første møde den 9. april 2019

Det gældende indkøbsmål er fra 2012 og forbyder indhold af en række farlige stoffer (phalater, flammehæmmere, tungmetaller og duftstoffer) i legetøj, samt stiller krav om miljømærkede beskæftigelsesmaterialer (formnings- og hobbymaterialer) og bleer.

Læs de gældende indkøbsmål for børneartikler her

Byggeri og anlæg

Afsluttende arbejdsmøde afholdt den 26. juni 2018

Arbejdsgruppen til revision af indkøbsmålene for byggeri & anlæg havde opstartsmøde 11. november 2017. Indkøbsmål er under udarbejdelse af arbejdsgruppen og det planlægges at sende dem i høring i slutningen af 2018.

Læs de eksisterende indkøbsmål for byggeri og anlæg her.

Transport

Afsluttende arbejdsmøde afholdt den 30. april 2018

Arbejdsgruppen for transport havde opstartsmøde i september 2017 og har gennem et halvt år arbejdet på et udkast til reviderede indkøbsmål for området. Indkøbsmålene har været i høring hen over sommeren 2018 og et endeligt udkast ligger nu til politisk beslutning hos Partnerskabets deltagere.

Læs de gældende indkøbsmål for transport her.