Arbejdsgrupper om grønne indkøbsmål

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb nedsætter løbende arbejdsgrupper, der opdaterer gamle indkøbsmål eller udvikler nye. Arbejdsgrupperne er kun for Partnerskabets medlemmer, men både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere fra medlemmernes organisationer er velkomne. Går du ind i en arbejdsgruppe får du indblik i, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området. Du kan også dele dine erfaringer med andre. Det kan f.eks. handle om, hvordan man skriver miljøkrav ind i udbudsmaterialet, og hvordan de grønne indkøbsmål hænger sammen med andre indkøbsfællesskaber som SKI og KomUdbud.

Belysning

Status på grupens arbejde:

  • Næste skridt i processen er branchehøring.
  • Slutteligt sendes indkøbsmålet til POGI’s styregruppe med henblik på endelig godkendelse. Styregruppen stemmer om dette ved styregruppemøde d. 6. oktober 2021. Såfremt et flertal stemmer for, offentliggøres det nye indkøbsmål umiddelbart herefter.

Du kan læse om de eksisterende indkøbsmål for belysning her. 

IKT

Status på gruppens arbejde:

  • Indkøbsmålet er sendt til endelig godkendelse i POGI’s styregruppe.

Du kan læse det eksisterende indkøbsmål for IT her.

Børneartikler

Status på gruppens arbejde

Indkøbsmålet for børneartikler er under revidering frem til Q2 2021. Indkøbsmålet blev sidst revideret i 2012, og kravene i daværende indkøbsmål er derfor ikke længere tidssvarende. Indkøbsmålet fra 2012 erstattes derfor af følgende midlertidige krav, frem til offentliggørelsen af et mere udførligt indkøbsmål i 2021:

  • For legetøj samt hobby- og beskæftigelsesmaterialer, hvortil der er formuleret kriterier under Svanen og/eller Blomsten, og hvor der er produkter tilgængelige, der lever op til disse, skal POGI’s medlemmer købe legetøj, der lever op til det relevante Svane- eller Blomstmærke.
  • Alle indkøbte bleer til børn skal leve op til kravene under Svanen eller Blomsten.
  • Alle indkøbte børneplejeprodukter, hvortil der findes kriterier under Svanen eller Blomsten, skal leve op til kriterierne for Svanen eller Blomsten.

Læs det midlertidigt gældende indkøbsmål for børneartikler her.

Byggeri og anlæg

Status på arbejdsgruppen 

  • Første arbejdsgruppemøde i 2021 blev afholdt torsdag den 3. juni.
  • Næste møde i arbejdsgruppen afholdes den 30. september 2021.

Læs de eksisterende indkøbsmål for byggeri og anlæg her.

Transport

Status for arbejdsgruppen 

  • Indkøbsmålet er sendt til endelig godkendelse i POGI’s styregruppe.

Læs de gældende indkøbsmål for transport her.