Temagrupper

Forums temagrupper kører omkring et år med typisk 3-4 arrangementer. Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb og slutprodukt er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forums styregruppe tager stilling til, hvilke temagrupper der skal nedsættes. Deltagerne i de enkelte temagrupper er selv med til at definere, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Som medlem forventes du at bidrage aktivt til arbejdet. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kanaler. Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk og få mere at vide om, hvordan du kommer med i en temagruppe.

Engangsemballage og plastprodukter

Status: Aktiv gruppe 

Der er opstartsmøde onsdag den 20. marts 2019 11.30-16.00 hos Miljøstyrelsen i København.

Det private erhvervsliv er godt i gang med at udskifte engangsplast og plastemballage, fordi virksomhederne om ganske få år bliver ramt af ny lovgivning. Der er konkurrencefordele i at være forud for lovgivningen og at komme først i mål med bæredygtige emballager og engangsprodukter. Det har altid været en vigtig drivkraft for innovation i det private erhvervsliv. De erfaringer kan det offentlige lære af, så derfor skal den nye temagruppen være med til at bygge denne vidensbro

Mange virksomheder og offentlige organisationer ønsker at minimere miljøbelastningen fra plast. Men hvordan gøres dette bedst – skal man udfase alt plast eller bare engangsprodukter, og  er alternativerne egentlig bedre for miljøet? Og hvilke løsninger findes der for at minimere miljøbelastningen fra emballage? Der er lovgivning på vej fra EU i forhold til engangsprodukter og emballage, men hvilken betydning vil denne have og er den tilstrækkelig for at undgå miljøbelastningen fra produkterne?

Disse spørgsmål vil blive omdrejningspunktet i den nye temagruppe og fokuserer på hvordan dette konkret kan udmøntes i krav og kriterier ved indkøb og udbud samt strategier.

Temamøderække

Det vil blev afholde 3 temagruppemøder med følgende rammer:

Temamøde 1: Opstart på temadiskussionerne, hvor forslag til formål og ”produkter” for gruppens arbejde vendes. Diskussion af problemstillinger inden for indkøb af miljøvenlige plastprodukter, herunder miljøvenlige alternativer. Resultatet vil være en indsnævring og prioritering af de væsentligste problemstillinger/emner, som skal konkretiseres på det næste møde.

Temamøde 2: Inspirationsindlæg og workshop om udarbejdelse af konkrete forslag/produkter

Temamøde 3: Inspirationsindlæg og workshop om færdiggørelse af forslag/produkter, herunder kommunikationsplan og opsamling

Mulige resultater for temagruppen

Der er besluttet, at temagruppens resultater skal fremlægges ved årskonferencen. Resultater af temagruppens arbejde kan f.eks. være:

  • Gode råd, anbefalinger mv.
  • Vejledninger, guidelines etc.
  • Forslag til kriterier
  • Strategier, mål og planer
  • Artikler

Download dagens program

Der er lukket for tilmelding til gruppen, men skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk, hvis du har spørsmål eller vil høre mere.

Fra beslutning til implementering

Status: Aktiv gruppe (start marts 2019)

Hvordan kommer man godt i gang med bæredygtige indkøb- fra beslutning til implementering? Temagruppen kommer til at handle om kapacitets- og videnopbygning og i høj grad også om at bruge erfaringer og viden, der findes i de kommuner, som har været i gang i mange år, og som ved hvilke værkøjer der findes, og hvordan de kan bruges.

Temagruppen skal kunne favne alle. Det gælder både dem, som har brug for inspiration og et skub til at komme i gang – og den er også for dem, der har svært ved at få overbevist deres beslutningstagere og for dem som allerede er godt i gang, men som er i tvivl om, hvilke værktøjer de skal bruge i selve implementeringen.

Der forventes opstartsmøde i marts måned. Hvis du vil på mailinglisten til at høre nyt om temagruppen kan du skrive til kontakt@anvarligeindkob.dk 

Verdensmålene og indkøb

Status: Aktiv gruppe (dec. 2018 – juni 2019)

Hvordan bidrager indkøb til Verdensmålene?

Den diskussion blev der taget hul den 11. december, hvor mere end 40 engagerede mødedeltagere mødtes til det første møde i en ny temagruppe om Verdensmålene og Indkøb.

Temagruppen arbejder lige nu på at fokusere den videre retning for gruppens arbejde. Der er planlagt 3 yderligere møder i temagruppen:

  • 5. marts 2019
  • 9. maj 2019
  • 25. juni 2019

Hvis du vil vide mere om temagruppen, så skriv til Elisabeth Moltke hos DIEH, em@dieh.dk

Møde#1 afholdt den 11. december 2018

En række centrale spørgsmål blev rejst og diskuteret i løbet af mødet. Fx hvordan verdensmålene kan bruges som innovations-værktøj? Kan vi kortlægge verdensmålene ift. forskellige indkøbskategorier (fx varer, tjeneydelser, bygningsprojekter)? Hvad er værktøjskassen gjort af – hvad kan fx mærkningsordninger levere? Hvor er udfordringerne størst? Hvor får man størst værdi af indsatsen? Der blev foretaget en afstemning blandt deltagerne om tema for de næste møder. Temaerne præsenteres her på hjemmesiden forud for næste møde.

Oplæg på møde#1:

Møde#2 afholdt den 5. marts 2019

Grønne områder

Status: Afsluttet gruppe (2018)

Indhold og output:

I 2018 afholdt Forum for Bæredygtige Indkøb en møderække vedrørende udbud af bæredygtig etablering og drift af grønne områder. Resultatet blev nedenstående råd til indkøbere, driftsfolk og udbudskonsulenter, der skal udbyde drift eller etablering af grønne områder, herunder beplantning, vedligehold af græs/åbne arealer og ukrudtsbekæmpelse. Rådene er fokuseret på forberedelsen af udbud på etablering og drift af grønne arealer.

Deltagerne i temagruppen var gartnere, maskinleverandører, entreprenører, offentlige og private drifts og- udbudsfolk samt fagpersoner.

Hent de gode råd her

Læs også om ét af temagruppemøderne, hvor der var ukrudt-battle mellem forskellige bekæmpelsesmidler, heriblandt sprøjtegifte, hedvand og gas. Artiklen er blevet bragt i fagmagasinet Grønt Miljø, Nr. 5 2018 og skrevet af temagruppens tovholder Bente Mortensen, der er cand.hort. og tilknyttet Danske Anlægsgartnere. Download artiklen Mange historier, men for lidt viden.

Cirkulære indkøb

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Temagruppen beskæftigede sig med, hvordan man kan skabe en cirkulær økonomi gennem offentlige indkøb i stedet for en brug og smid væk lineær økonomi. Temagruppen udarbejdede en udførlig vejledning til cirkulære indkøb med masser af inspiration.

Download vejledningen her:

Totalomkostninger (TCO) i udbud

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Totalomkostninger bliver brugt mere og mere som tildelingskriterie i udbud. Denne temagruppe omhandlede brugen af totalomkostningsberegninger i udbud og overvejelser før udbud. I forlængelse af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer udarbejdede temagruppen en praktisk vejledning til at bruge TCO.

Læs vejledningen her.