Temagrupper

Forums temagrupper kører omkring et år med typisk 3-4 arrangementer. Temagrupperne indsamler deltagernes viden og erfaring om et specifikt emne inden for bæredygtige indkøb og slutprodukt er en samling konkrete handlingsanvisninger, som kan bruges af andre indkøbere.

Temagrupperne henvender sig til indkøbere fra både den offentlige og den private sektor, leverandører, branchefolk, konsulenter, NGO’er, forskere og andre ressourcepersoner.

Forums styregruppe tager stilling til, hvilke temagrupper der skal nedsættes. Deltagerne i de enkelte temagrupper er selv med til at definere, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med. Som medlem forventes du at bidrage aktivt til arbejdet. Sekretariatet sørger for at indkalde til møderne, udarbejde referater og koordinere indsatsen, som løbende bliver kommunikeret via Forums kanaler. Skriv til kontakt@ansvarligeindkob.dk og få mere at vide om, hvordan du kommer med i en temagruppe.

Verdensmålene og indkøb

Status: Aktiv gruppe

Hvordan bidrager indkøb til Verdensmålene?

Det spørgsmål tager vi fat på den 11. december, når det første møde finder sted i en ny temagruppe om Verdensmålene og Indkøb. Temagruppen vil udforske sammenhængene mellem indkøb og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, og hvordan du som indkøber i fx en kommune, region eller virksomhed kan bidrage til at fremme Verdensmålene.

På temagruppens møder vil du få redskaber til at arbejde struktureret med Verdensmålene, og du vil få indsigt i andre indkøberes gode erfaringer. Temagruppen vil gå i dybden med, hvordan man kan kortlægge relevante delmål, bruge verdensmålene til at minimere risici og realisere muligheder, bruge mærkningsordninger og styre leverandørsamarbejdet.

På første møde vil du blandt andet få en introduktion til Verdensmålene og deres relation til indkøb. Du vil også være med til at beslutte, hvilke temaer der skal behandles på gruppens følgende tre møder.

Indtil videre har lige omkring 50 tilmeldt sig til mødet og vi opererer derfor med en venteliste. Ønsker du at komme på venteliste, så skriv til Gitte Andersen gran@niras.dk.

DATO: 11. december
TID: 10.00-14.00
STEDDansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), Overgaden Oven Vandet 10, st., 1415 København K.

Fødevarer

Status: Aktiv gruppe

Deltagelse er begrænset til offentlige udbuds- og indkøbsjurister. Fødevaregruppen holder sit næste møde i januar. Den endelige dato er endnu ikke besluttet, men hvis der skulle sidde en udbudsjurist med ansvar for fødevareindkøb derude som gerne vil med, så kan Betina Bergmann Madsen, Københavns Kommune, kontaktes på: bet@mad.dk

Indhold:

Fødevaregruppen omhandler offentlige organisationers indkøb af mad og fødevare. Gruppen er forbeholdt udbudskonsulenter og udbudsjurister.

Fødevaregruppen har kørt fra 2017-2018 og fortsætter fra 2018-2019.

Fødevaregruppen beskæftiger sig med følgende spørgsmål:

 • Bæredygtighed og økologi: Hvordan defineres bæredygtighed, og hvad gør man når økologi strider mod bæredygtighedsidealer?
 • Direkte handel med små producenter: Hvordan kan indkøbsaftaler understøtte bedre dialog med producenter?
 • Madspild: Hvordan reducerer vi madspild gennem indkøb?
 • Transaktionsomkostninger: Hvordan kan vi reducere transaktionsomkostninger?
 • Logistik og effektivt fødevareindkøb: Hvordan optimerer vi den interne logistik?
 • Fødevareaftaler med de små institutioner: Hvordan kan vi sikre bedre indkøbsadfærd?
 • E-handel: Hvordan får vi indkøbere til at bruge e-handel og købe f.eks. mere økologi?
 • Ældremad: Hvordan sikrer vi en lige så høj økologiprocent på ældremad som på skoleområdet?
 • Totalleverandør: Hvordan skaber vi en bedre dialog for at fremme lokale fødevarer
 • Emballage: Hvordan reducerer vi mængden af emballage i indkøb?
 • Kloge indkøb: Hvordan udvikler vi kloge tilbudslister og gode metoder? (for inspiration se Klogefødevareindkøb.dk)
 • Kontraktopfølgning: Hvordan følger vi op på kontrakter?
Grønne områder

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Forums temagruppe om miljøvenlig etablering og drift af grønne områder vil have fokus på miljøforhold for anlæg og vedligeholdelse af grønne områder samt indkøbernes muligheder for at stille krav til dette. Der vil både være fokus på indkøb af anlægsgartnere som ydelse samt indkøb af udstyr og maskiner.

Output fra gruppen findes i form af en samling af gode råd som er under udarbejdelse.

Cirkulære indkøb

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Temagruppen beskæftigede sig med, hvordan man kan skabe en cirkulær økonomi gennem offentlige indkøb i stedet for en brug og smid væk lineær økonomi. Temagruppen udarbejdede en udførlig vejledning til cirkulære indkøb med masser af inspiration.

Download vejledningen her:

Totalomkostninger (TCO) i udbud

Status: Afsluttet gruppe

Indhold og output:

Totalomkostninger bliver brugt mere og mere som tildelingskriterie i udbud. Denne temagruppe omhandlede brugen af totalomkostningsberegninger i udbud og overvejelser før udbud. I forlængelse af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer udarbejdede temagruppen en praktisk vejledning til at bruge TCO.

Læs vejledningen her.