Biodiesel er vejen frem for LOTRA

Transportvirksomheden LOTRA A/S i Kolding har en plan klar for indkøb af CO2-neutralt brændstof til deres lastbiler.

Med EU’s skærpede krav til tunge dieselkøretøjers udledning og kundernes øgede fokus på miljø- og klimakrav står transportvirksomhederne over for en række væsentlige udfordringer nu og i de kommende år. Der skal findes nye metoder til at reducere forbruget af brændstof, og flåden skal måske omstilles til at køre på nye typer af brændstof, som er mindre miljøbelastende end almindelig diesel. Transportvirksomheden LOTRA fra Kolding er en af de danske virksomheder, som nu arbejder i en mere bæredygtig retning.

“Vi mener, det er vejen frem for at skåne miljøet” – Lars Hansen, direktør i LOTRA

2.000.000 km på et år

LOTRA’s lastbiler tilbagelægger 2 millioner kilometer på danske og europæiske veje. Med henblik på at blive mere miljøvenlige, blandt andet ved at reducere partikelforureningen, udarbejdede LOTRA i 2008 en plan for indkøb af bio-brændstof og fik i den sammenhæng installeret et modificeret motorsegment på en af deres lastbiler, så den kunne håndtere bio-brændstoffet. Da det i Danmark indtil for nylig ikke har været muligt at indkøbe bio-brændstof til transport, udarbejdede LOTRA desuden en del-strategi, hvor lastbilen i sammenhæng med udenlandske transportopgaver blev tanket op i Tyskland.


Trodser krisen

Forsøget kører på nuværende tidspunkt og ser ifølge direktør Lars Hansen lovende ud. Udviklingen af forsøgsordningen går ikke så stærkt for tiden, da aktivitetsniveauet på udenlandskørslen er faldet betydeligt, men LOTRA håber på snarlig opblomstring af forsøget. “Vi mener, det er vejen frem for at skåne miljøet”, siger LOTRAs direktør Lars Hansen.

Læs også:

Energirigtige biler giver Post Danmark besparelse på 11 mio.

Optimering på transporten sparer på miljø og penge

Kompromisløs klimavenlighed får årets indkøbspris – Kolding køber brintbiler og bygger brinttankstation