Cirkulær leasingmodel blev til arveligt arbejdstøj i Herning Kommune

Herning Kommune har som en af de første forsøgt sig med at udbyde leasing af genanvendeligt arbejdstøj, baseret på principperne om cirkulær økonomi. Kommunen måtte dog sadle om undervejs og blev en del erfaringer rigere.

Verden over begynder førende virksomheder at omstille forretningsdriften til såkaldte cirkulære forretningsmodeller, hvor genanvendelse af ressourcerne står i centrum. Nu skal produkterne designes, så intet eller mindst muligt går til spilde, når produktet er udtjent. Kasserede produkter skal retur til genanvendelse, og de biologiske materialer skal tilbage til naturen, uden at den tager skade af det.

Herning Kommune satte sig i 2014 det ambitiøse mål, at forene cirkulære visionerne med den travle, og økonomisk trængte, kommunale hverdag. Med støtte fra Rethinks innovationspulje udviklede Herning Kommune en model for ’drift’ af arbejdstøj, der tilgodeser genbrug og genanvendelse, baseret på tankerne om cirkulær økonomi.

Som en del af arbejdet udviklede kommunen en vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler. I vejledningen beskrives de udbuds- og kontraktretlige emner, som er relevante for indkøbsmodeller baseret på cirkulær økonomi.

Den endelige kontrakt på arbejdstøj har sparet Herning Kommune for ca. 50.000 kr. ud af et kontraktbeløb på 200.000 kr.

De miljømæssige besparelser er estimeret til at løbe op i ca. 1011 ton CO2 over en 4-årig periode, alene for tøj til 100 medarbejdere i Teknik- og Miljøafdelingen.

Kommunen samarbejdede blandt andet med studerende fra designskolen TEKO, der arbejder med bæredygtigt tøjdesign, i processen med at udarbejde vejledningen. Forskere og eksperter hjalp med økonomiske analyser og opstilling af kriterier for genbrug og kassering af brugt arbejdstøj. Og lokale virksomheder inden for tekstil-, møbel- og byggebranchen kom med input til problematikkerne om kommerciel genanvendelse.

Og til at starte med virkede det som om, at hele projektet ville gå op i en højere enhed:

– Det har været en proces med knopskud, der har fået lov at udvikle sig undervejs. Og så har vi været i den unikke situation, at vi nærmest ikke har haft barrierer, men har oplevet opbakning og hjælp fra alle kanter, fortalte projektleder Merete Gammelmark i 2014. Hun var sammen med klimakoordinator Trine Bjørn Olsen tovholder på projektet.

Udfordringer undervejs

Efter vejledningen blev udgivet sendte Herning ydelsen i udbud. Det skulle dog vise sig, at være en udfordring, at få leverandører med på idéen, blandt andet når det gjaldt en eventuel overdragelse af kontrakten:

– Da vi i sin tid lavede vejledningen til det, havde vi teknisk dialog med markedet vedrørende vaske/leje af beklædning til hjemmeplejen. Markedet synes overordnet set, at ideen lyder spændende, men kunne umiddelbart kun se udfordringer og hindringer i, at de skulle overdrages en pulje beklædning, som deres værste konkurrent har behandlet/vasket m.m. i 4 år, fortæller Anne-Merete Gier, udbudskonsulent i Herning Kommune.

Da leverandørerne ikke var interesserede i at håndtere konkurrenternes tøj, gik miljøregnestykket ikke op. Indkøbsafdelingen endte derfor med en traditionel model, hvor Kommunen ejer arbejdstøjet. I stedet for en cirkulær model har projektet åbnet op for en række andre bæredygtige tiltag. Indkøbsafdelingen tænker i højere grad i totalomkostninger, og arbejdstøjet går nu i arv, hvor det før var personligt, så tøjet først bliver kasseret, når det er slidt op.

– Der er blevet skabt en kultur omkring det, blandt vores medarbejdere i drift, fortæller Trine Bjørn Olsen, klimakoordinator i Herning Kommune.

Ambitioner om opskalering

Ved projektets tilblivelse var ambitionen, at projektet skulle kunne opskaleres og bruges i andre kommuner, da det er et stort arbejde for en enkelt kommune at løfte.

– Projektet skal kunne skaleres op og benyttes på andre indkøbsområder og af andre kommuner, så det er lige meget, om der er tale om indkøb af arbejdsbeklædning i Herning eller kontormøbler i anden kommune. Derfor har vi forsøgt at udforme en generisk model, der kan overføres til alle mulige andre områder og andre kommuner, og som også giver mulighed for, at man i kommunalt regi faktisk kan gå ind og påvirke markedet og for eksempel tilskynde producenter til at udarbejde bæredygtige løsninger og produkter, sagde Trine Bjørn Olsen, da vejledningen blev udgivet.

Det er er stadig konklusionen, at det er svært for en enkelt kommune, at implementere alene. I Herning leger man stadig med tanken om, at lave fælles aftaler om arbejdstøj med andre kommuner. Det kræver blandt andet, at logoer og andre kendetegn på tøjet let kan fjernes. Der foreligger dog ingen konkrete planer i øjeblikket.

Læs også:

SAS’ nye arbejdstøj er en gevinst for både miljø og økonomi

Omstilling til cirkulær økonomi gav nye muligheder for DESSO

Svanemærket børnehave er bygget af gamle mursten