Dalum Papir bruger miljømærker aktivt

Miljømærkerne på produkterne fra Dalum Papir er med til at skabe miljøgevinster hele vejen ned i leverandørkæden, når papirproducenten køber ind. Samtidig markedsfører miljømærkerne firmaets miljøindsats over for kunderne.

Dalum Papir producerer hovedsagligt genbrugspapir og markedsfører sig derfor på andre parametre end papirets hvidhed – blandt andet miljø. Det gør de ved at sælge produkterne med det europæiske miljømærke Blomsten, det nordiske miljømærke Svanen og det tyske mærke Die Blaue Engel. Dalum Papir har en enkelt papirkvalitet med jomfruelige fibre (dvs. fibre der stammer fra nye træer) og har i den sammenhæng fået produktet FSC-mærket. FSC er en international organisation og mærkningsordning, som har til formål at fremme ansvarlig skovdrift. Dalum Papir kan med andre ord dokumentere over for kunden, at de prioriterer miljøet højt og ønsker at fremme en ansvarlig skovdrift.

Kontante krav til leverandører

Dalum Papir tvinger løbende sine leverandører – og dermed deres underleverandører – til at levere de miljømæssigt bedste produkter. Derved bidrager miljømærkerne på Dalum Papirs produkter til en langt større miljøgevinst end den, der findes i Dalum Papirs egen produktion. Eksempelvis stiller miljømærket Svanen krav til mængden af akrylamid i vandbehandlingsmidler. I den sammenhæng stillede Dalum Papir krav til sine underleverandører om at skaffe et vandbehandlingsmiddel, der indeholdt mindre mængder akrylamid. Underleverandørerne fandt et alternativt produkt, der således var mere miljøvenligt end det produkt, de tidligere havde solgt til Dalum Papir.

Konkurrencen holder prisen nede

I midten af 90’erne var leverandørerne mere modvillige, men jo større konkurrence der er kommet, des bedre blev producenterne til at levere de nødvendige oplysninger om produkternes indhold. Holdningen hos Dalum Papir er den, at hvis en leverandør ikke kan levere de efterspurgte data, så finder man bare en anden som kan. De fleste af Dalum Papirs leverandører har dog selv et miljøledelsessystem i virksomheden, og de stiller derfor allerede krav til deres egen præ-station. Dalum Papir mener ikke, at de miljørigtige råvarer er dyrere end almindelige råvarer, men at det kommer an på konkurrencen. Jo flere leverandører der er om budet, jo lavere bliver prisen.

Læs også:

Svanemærket børnehave er bygget af gamle mursten

Grøn rengøring i staten

Krav og dialog gør leverandørerne grønnere