Dansk Retursystem: Dialog og netværk skubber indirekte indkøb i en grønnere retning

Som cirkulær økonomisk miljøvirksomhed giver det dyb mening for Dansk Retursystem, at også virksomhedens indirekte indkøb er bæredygtige. De officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten er gode pejlemærker i indkøbsprocessen, og Dansk Retursystems målsætning for 2018 er, at 30 % af indkøbene skal være miljømærkede. Virksomheden bruger gerne sit indkøbsvolumen til at påvirke markedet, og her er dialogen med leverandørerne et vigtigt redskab.

Dansk Retursystem er en privatejet non-profit virksomhed og har siden 2002 haft eneret på at drive det danske pantsystem. Virksomheden henter, tæller og sorterer tomme dåser og flasker og sender dem til genanvendelse, så materialernes kvalitet bliver bevaret. Med eneretten følger også en forpligtelse til altid at være effektiv og sørge for, at udgifterne er så lave som muligt. Derfor sender Dansk Retursystem alle større opgaver i udbud eller i konkurrenceudsættelse for at sikre den bedste pris og flest mulige hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Det gælder også de indirekte indkøb – fra kuglepenne og lastbiler til tøjvask og hotelovernatninger.

– Miljøet er en del af vores kerneforretning, og grønne indkøb er et centralt omdrejningspunkt i vores miljø- og klimapolitik og i andre ledelsesdokumenter. Før de store udbudsrunder sætter vi os typisk omkring bordet og diskuterer, hvilke miljø- og klimaaspekter, men også andre CSR-aspekter som for eksempel arbejdsmiljø, vi kan bringe i spil, og hvor højt vi kan tillade os at sætte barren i forhold til udbudsloven. Det er en reflekteret proces, der betyder, at vi løbende skaber ny viden internt, fortæller Dansk Retursystems miljøchef Hanne Svenningsen.

Ikke altid dyrere

I det omfang det er muligt, efterspørger Dansk Retursystem altid produkter og serviceydelser, der er mærket med et af de officielle miljømærker det nordiske Svanemærket eller det europæiske miljømærke EU-Blomsten. Målet for 2018 er, at mindst 30 % af indkøbene er miljømærkede, og virksomheden prioriterer og betaler gerne lidt mere for indkøbene, hvis leverandøren møder miljømærkekravet, naturligvis forudsat at de lever op til funktionalitetskravene.

– Ofte går miljø og økonomi hånd i hånd. Hvis du for eksempel ser på de indkøb, som har energispareeffekter, så tjener det sig ind i det lange løb. Det gælder også for transportområdet, hvor vores konsulenter kører i hybridbiler. Og så er det i øvrigt ikke altid, at de miljøvenlige alternativer er dyrere. Sommetider kan man også spare penge. For eksempel har vi lige købt svanemærkede kuglepenne, som var billigere, end dem vi ellers køber, siger Hanne Svenningsen.

Ansvarlige indkøbere fører ansvarlige dialoger

Indkøbet af kuglepennene kom i stand efter at Dansk Retursystem havde opfordret leverandøren til at finde en svanemærket variant. Og netop den direkte dialog med markedet ser Hanne Svenningsen som et af de væsentligste redskaber til at gøre udbuddet af bæredygtige produkter større.

– Det er jo ikke alt, der kan leveres miljømærket, men som en cirkulær økonomisk miljøvirksomhed vil vi gerne tage et ansvar for at fremme udbuddet af grønne produkter og services. Kravene, vi stiller, er baseret på livscyklusaspekter som levetid, energiforbrug, kemikalier og materialer, og med afsæt i det søger vi at få en dialog i stand med leverandørerne, for eksempel i forbindelse med en konkurrenceudsættelse. Det betyder ikke, at alt kan lade sig gøre i første hug, men alene dét at der kommer en dialog i gang betyder, at den pågældende leverandør måske kan leve op til vores krav næste gang. Vi kan godt anlægge et højt ambitionsniveau på bæredygtighed i vores indirekte indkøb, men vi må også være pragmatiske og agere i forhold til, hvad der er muligt på markedet. Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag, siger Hanne Svenningsen.

Netværk påvirker markedet

Indkøb fra private virksomheder som Dansk Retursystem udgør samlet set en købekraft, der kan bruges til at øge udbuddet af miljømærkede produkter og services. Derfor meldte virksomheden sig i 2013 ind i Netværk for Miljømærket Indkøb under Miljømærkning Danmark, der blandt andet tæller private virksomheder som Nykredit, forsikringsselskabet If, Rambøll og Tivoli. De 10 private medlemsvirksomheder har fokus på Svanemærket og EU-Blomsten i de indirekte indkøb, som fx rengøringsservice, møbler, kontorartikler samt hotel- og konferencesteder.

– Vi brugte jo i forvejen miljømærkerne som pejlemærker for vores indirekte indkøb, men nu hvor vi er med i netværket, skal vi årligt rapportere for væksten i andelen af miljømærkede produkter og services på 10 produktområder. Det kniber med indkøb af miljømærkede PC’er, der nærmest er faldet ud af markedet, og så findes der slet ikke kriterier for eksempelvis outdoor-klistermærker til vores biler. Alligevel kan vi i dag rapportere på 8 af de 10 produktområder, fortæller Hanne Svenningsen.

Et af de manglende produktområde bliver der imidlertid arbejdet på. Og det vil komme alle 480 medarbejdere til gode på hovedkontoret i Hedehusene, hvis kantinen efter forventningen bliver svanemærket i slutningen af 2018, hvilket også er et skridt på vejen i Dansk Retursystems arbejde frem mod at blive certificeret efter den danske ledelsesstandard for samfundsansvar DS49001.

 • MEDLEMMERNE I NETVÆRK FOR MILJØMÆRKET INDKØB RAPPORTERER PÅ 10 PRODUKTOMRÅDER

  • Hotel & konference
  • Kontorartikler
  • Kontormaskiner
  • Møbler
  • Rengøringsservice
  • Personalerestaurant og kantine
  • PC’er
  • Tekstiler
  • Tryksager
  • Tekstilservice (vaskerier)