Egedal skaber bæredygtig bydel

Stenløse syd bliver nyt bæredygtigt byområde

I Egedal Kommune er det nye byområde Stenløse Syd udviklet efter et samlet bæredygtighedskoncept.

Der er i alt bygget 750 nye boliger fordelt på et areal på 73 ha. En central metode til at få implementeret det bæredygtige koncept har været, at Egedal Kommune har udarbejdet en lokalplan med tekniske specifikationskrav. Af bæredygtige krav kan bl.a. nævnes krav om min. 3 m2 solfangere på hvert tag, intelligent styring og dataopsamling af energi og vandforbrug, genvinding af varme via ventilationsanlægget samt etablering af regnvandsanlæg til toiletskyl. En af leverandørerne, CG Jensen, kan generelt mærke en stigning i interessen for bæredygtigt byggeri, især hos de offentlige udbydere, og tilføjer i denne forbindelse at en stigende efterspørgsel for alvor vil sætte skub i den grønne udvikling – ikke bare hos dem, men i byggebranchen generelt. Egedal Kommune regner med, at projektet samlet kommer til at spare 3,6 millioner kWh (630 tons CO2) og 22.000 m3 vand årligt i forhold til konventionelt byggeri.

Læse hele casen her