Større efterspørgsel efter ftalatfrit hospitalsudstyr

Ftalatfrit hospitalsudstyr er vejen til konkurrencefordele i hospitalssektoren, mener en dansk producent. Danske Regioner bekræfter, at der stilles stigende krav til produkters miljøegenskaber i udbuddene.

PVC har siden 1960’erne været et almindeligt anvendt materiale til at fremstille udstyr til hospitalssektoren, og næsten 30 pct. af alt plastbaseret medicinsk udstyr er i dag lavet af PVC.

Det er især beholdere og slanger, der bliver produceret af plastmaterialet, og for at sikre, at det er blødt og fleksibelt, tilsættes ftalater, som blødgører plasten.

Forrentningen af investeringen i produkterne er beregnet til 46 pct. over 4 år. Ambu forventer generelt et øget salg samt en markedsføringsfordel.

Ftalat-frit produkt vil øge Ambus omsætning

I regionernes offentlige indkøb til hospitalssektoren er man begyndt at fokusere på indkøb af ftalat-frie produkter. Virksomheden Ambu er bevidst om tendenserne og ønsker at være på forkant med udviklingen. De har derfor netop færdigudviklet en ftalat-fri larynx-maske, som kan anvendes i anæstesien.

Ambu har udviklet en business case på deres ftalat-frie produkt, der viser de fordele, de forventer at opnå globalt. Udviklingsscenariet for det miljøvenlige produkt er sammenholdt med et scenarie, hvor Ambu fortsætter med det hidtidige sortiment.

Det er Ambus forventning, at indførelse af et ftalat-frit produkt vil øge virksomhedens omsætning – som omvendt vil være faldende, hvis Ambu ikke produktudvikler, da markedets efterspørgsel af produkter med ftalat vil aftage.

Ambu vurderer, at salget for de ftalat-frie produkter vil stige med 2 pct., og at fortjenesten vil være 9 pct. i år 2012-2013. I det efterfølgende år er det forventningen, at salget vil stige med 10 pct., og at fortjenesten vil være 15 pct. Tilbagebetalingstiden for investeringerne i udviklingsprocessen beregnes på den måde til at være 5 måneder.

Forrentningen af investeringen i produkterne er beregnet til 46 pct. over 4 år. Virksomheden forventer generelt et øget salg samt en markedsføringsfordel.

Der er allerede efterspørgsel efter produkterne

Ambu har allerede oplevet udbuds-processer, hvor den nyudviklede maske kunne have givet en konkurrencefordel.

– Ved det seneste udbud af larynx-masker til Region Hovedstaden var der i udbudsmaterialet et ønske om ftalat-frie produkter. Det var ikke et krav. Da vores nye produkt først er kommercielt klart om et par måneder, endte vi desværre med at tabe opgaven til et konkurrerende produkt med ftalat, fortæller Lars Nilaus, Vice President of Corporate Marketing, Ambu.

– Jeg er overbevist om, at vi havde vundet udbuddet, som vi indtil for nylig var leverandør på, hvis vores larynx-maske allerede nu havde været ftalat-fri. Det havde lige netop givet os den fordel, der havde gjort vores produkt til vinderen.

Der er stigende krav til produkters miljøegenskaber i udbuddene fra regionerne, og der bliver fremadrettet stillet krav om bl.a. ftalatfrie produkter. Det er mere i fokus end tidligere. Hensynet til patientens og medarbejdernes sikkerhed vejer dog højest, dernæst pris og miljø – Jan Arnoldi, konsulent i Danske Regioner

Stigende krav til produkters miljøegenskaber i regionernes udbud

Danske Regioner bekræfter, at ftalat-frie produkter vil være vejen til en konkurrencefordel. Det understreges dog, at ftalat-frie produkter kun vinder et udbud, hvis de overholder udbuddenes strenge kvalitetskrav.

– Der er stigende krav til produkters miljøegenskaber i udbuddene fra regionerne, og der bliver fremadrettet stillet krav om bl.a. ftalatfrie produkter. Det er mere i fokus end tidligere. Hensynet til patientens og medarbejdernes sikkerhed vejer dog højest, dernæst pris og miljø, udtaler Jan Arnoldi, konsulent i Danske Regioner.

Jan Arnoldi forventer en udvikling, hvor et ftalat-frit produkt bliver et tildelingskriterium. Det betyder, at produktet først skal opfylde en række ultimative krav på kvalitet og funktion, og at der efterfølgende scores på bl.a. miljø og pris.

– Det er en rigtig god idé for et firma som Ambu at være first mover på det her område; det kan give dem konkurrencefordele – Jan Arnoldi, konsulent i Danske Regioner

Det globale marked for ftalat-frie produkter er med til drive udviklingen

I Danmark bliver udviklingen i køb af ftalatfrie hospitalsprodukter primært drevet af regionerne, som har et formaliseret samarbejde omkring fastsættelse af miljøkrav i udbuddene. Deres indsats spejler en generel udvikling i Europa.

I 2010 indførte EU nye krav til ftalatholdige medicinske produkter, der stillede skærpede krav til anvendelsen og dokumentationen, hvis produktet anvendes til gravide, ammende eller børn. Fremadrettet er der lagt op til, at ftalater skal mærkes på alle produkter for at højne sundhedspersonalets opmærksomhed på indholdet.

I Frankrig er lovgiverne gået et skridt videre. Fra juli 2015 vil der være forbud mod ftalat i plastslanger på børne- og barsels-afdelinger samt på neonatal. Samtidig lægger loven op til at indføre et generelt forbud i Frankrig mod tre specifikke ftalater i alt hospitalsudstyr, såfremt der findes kvalitetsmæssigt acceptable alternativer.

Det er denne globale udvikling, Ambu ønsker at imødekomme.

– Ud over udviklingen i Frankrig ser vi et vigtigt marked i bl.a. Sverige, fortæller Lars Nilaus fra Ambu.

– I udbuddene i Sverige er ftalat-frie produkter altid et ønske og i nogle dele af landet et decideret krav. De udbud bliver vi nu konkurrencedygtige på.

Ambu forventer en række fordele ved regionernes grønne indkøb:

  • En stigende omsætning frem for en faldende.
  • Stigende fortjeneste.
  • Forrentningen af investeringen i produkterne er beregnet til 46 pct. over 4 år.
  • Virksomheden forventer generelt et øget salg samt en markedsføringsfordel.

Ambu opprioriterer CSR på ledelsesniveau

Hos Ambu er man så overbevist om, at der er god forretning i at agere miljøvenligt og socialt ansvarligt, at CSR er forankret på direktørniveau. Det har bl.a. resulteret i et øget fokus på miljøpåvirkninger i leverandørkæden, og Ambu gør en række tiltag for at samarbejde med leverandørerne om forbedrede miljøforhold. Udviklingen af det ftalat-frie produkt, som snart sendes på markedet, skete i tæt samarbejde med underleverandørerne. På den måde er der grobund for, at Ambus miljøtiltag spreder sig til andre dele af industrien.

Jeg er overbevist om, at vi havde vundet udbuddet, som vi indtil for nylig var leverandør på, hvis vores larynx-maske allerede nu havde været ftalat-fri. Det havde lige netop givet os den fordel, der havde gjort vores produkt til vinderen – Lars Nilaus, Vice President of Corporate Marketing, Ambu

Tre gode råd fra Ole Markersen, R&D Manager, Ambu:

  • Miljøarbejdet skal forankres hos topledelsen.
  • Miljøtiltag, som hurtigt tjenes hjem, kan let implementeres.
  • Det er vigtigt med gode relationer i leverandørkæden, hvis ændringer skal gennemføres.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

Læs også:

Kemikaliefri rengøring er en gevinst for alle parter

Møbelvirksomhed er eneleverandør på fælleskommunal aftale

Varm luft løser problem med opløsningsmidler i Albertslund