Grøn IT i København

Klimaskolernes miljøvenlige IT-løsninger hjælper til at spare på energien

Københavns to klimaskoler, Tove Ditlevsens Skole og Guldberg Skole, forventer at kunne spare 30 % af elforbruget ved hjælp af forskellige energioptimerende tiltag.

Ét af tiltagene er, at indkøbe energirigtige computere og skærme. Målinger har vist, at hvis der udskiftes 20 gamle pc’er vil den årlige besparelse være 1.140 kr. og den årlige reduktion i C02-udledning være på 330 kg CO2 om året.

Casen er stillet til rådighed af Center for Energibesparelser.

Partnerskabets mål på området er, at indkøbte computere og skærme skal opfylde energikrav som beskrevet i Elsparefondens/Center for Energibesparelsers indkøbsvejledning.

Computere og skærme

Partnerskabets mål på området er at indkøbte computere og skærme skal opfylde energikrav som beskrevet i Elsparefondens/Center for Energibesparelsers indkøbsvejledning. Se mere her.

Indkøbsmålet for IT kan opnås gennem SKI rammeaftaler. Se mere på SKIs hjemmeside her.