Miljøvenlige kontormøbler i DR Byen

Med udflytningen til Ørestaden gennemførte DR en udbudsrunde for indkøb af nye kontormøbler til hele DR Byen. I udbudskriterierne blev der stillet krav til miljø, ergonomi og indeklima. DR foretog indkøbet som et såkaldt miniudbud under SKI's rammeaftale på inventar.

Blandt de mange store nyerhvervelser DR foretog i forbindelse med udflytningen har også nyt kontorinventar stået på indkøbslisten. For at undgå, at møblerne gav anledning til ubehagelig lugt eller slimhindeirritation blev det skrevet ind i kontrakten, at inventaret skulle afgasses hos leverandøren i mindst 30 døgn i et tørt og ventileret lokale, inden det blev emballeret og sendt til DR. Dermed blev det sikret, at DR Byens møbler har en afgasning af formaldehyd, der er under Arbejdsmiljøinstituttets anbefalede værdier for, hvornår stoffet er til gene i indeklimaet.

Ergonomisk og fleksibelt inventar

Med udgangspunkt i Statens og Kommunernes Indkøbs Services (SKI) rammeaftaler, der indeholder en lang række miljø- og arbejdsmiljøkrav, lavede DR et miniudbud af inventar til DR Byen. Udover de udvidede krav til indeklima, blev der også stillet krav til inventarets ergonomiske udformning, så alle Arbejdstilsynets krav blev imødekommet. Desuden lagde DR lagt vægt på, at arbejdspladsen skulle være fleksibel, og at der i de åbne kontormiljøer skulle være plads til andre funktioner end de traditionelle arbejdsstationer, for eksempel caféområder, hvilemøbler og stille-/møderum. Bordpladerne er derfor mindre end traditionelle arbejdsborde og udformet, så de kan opstilles i forskellige formationer i lokalet.

For at undgå ubehagelig lugt eller slimhindeirritation, skulle inventaret afgasses hos leverandøren i mindst 30 døgn.

En udfordring for leverandøren

Det blev kontormøbelvirksomheden Duba-B8, som har speciale i totalindretning, der blev skrevet kontrakt med om levering af ca. 1.800 arbejdspladser. For Duba-B8 var udbuddet lidt af en udfordring, da man blandt andet måtte ændre på set-up’et i produktionen. Kravene fra DR betød, at enhederne efter overfladebehandling skulle videre til afgasning i et særligt indrettet og klimastyret rum. Det kræver en god produktionsstyring: Hvor gennemløbstiden normalt er 6 uger skulle den nu være 10 uger. Omvendt håber man hos Duba-B8 at anstrengelserne fremover vil øge omsætningen, da man forventer, at flere kunder vil efterspørge bedre indeklima.

“Kravene fra DR har krævet nytænkning hos leverandøren, Duba-B8, som forventer, at flere kunder i fremtiden vil efterspørge bedre indeklima.”

Læs også:

Møbelvirksomhed er eneleverandør på fælleskommunal aftale

Krav og dialog gør leverandørerne grønnere