Krav og dialog gør leverandørerne grønnere

I løbet af ganske få år har Danske Bank-koncernens leverandører fået markant bedre miljøprofiler. Miljøkrav, årlige screeninger og dialog er en del af forklaringen

‘Inden udgangen af 2011 skal 90% af vores indkøb af produkter eller serviceydelser i udvalgte produktgrupper komme fra leverandører, der har et miljøledelsessystem.’ Den målsætning satte Danske Bankkoncernen sig tilbage i 2006. Derfor miljøscreener koncernen årligt alle leverandører af udvalgte produkter og tjenesteydelser, som for eksempel hardware, inventar, kontorartikler, papir og tryksager, tæpper, lofter og kabler, merchandise.

Det nytter at stille krav

Miljøscreeningen foretages af koncernens egne indkøbere enten på baggrund af offentlig tilgængeligt information eller via et spørgeskema til leverandøren, hvor der kan være tillægsspørgsmål for de enkelte produktområder. Og viser det sig, at en leverandør ikke har et minimums-miljøledelsessystem, så er det den enkelte indkøbers ansvar at undersøge, om der er mulighed for at skifte til leverandører, der opfylder miljøkravene.

Markante forbedringer

Screeningen af leverandørerne i 2007 og 2008 gav et opløftende resultat: I 2007 havde 28% af leverandørerne implementeret et miljøledelsessystem. I 2008 var det tal steget til 57%. Årsagerne til den markante udvikling skal findes flere steder: En del af leverandørerne er blevet skiftet ud, og dertil er flere af de gamle leverandører begyndt at implementere et miljøledelsessystem.

“Det er ikke Danske Banks filosofi at udelukke eller afbryde samarbejdet med leverandører, der ikke lever fuldstændig op til alle koncernens miljøkrav. I stedet går vi i dialog med vores leverandører og prøver at hjælpe dem til at leve op til vores retningslinjer. Det gør vi, fordi vi tror på, at det har en langt større miljøeffekt, hvis vi påvirker vores leverandører til at forbedre deres forhold frem for at udelukke dem,” siger Danske Bank-koncernens indkøbschef Jens Sørensen.

Læs også:

”Hippie-agtig” holdindsats sikrer lokale fødevarer i Bornholmske storkøkkener

Ny POGI case: Københavns Kommune stiller krav om diversitet og sæsonbestemt frugt og grønt