Foto: Colourbox

Miljøstyrelsens rejsehold gør grønne indkøb grønnere

[Foto: Colourbox] Tonsvis af pincetter, sakse og andre kirurgiske instrumenter bliver hver dag vasket og steriliseret på landets hospitaler. Men er det bedre for miljøet at gå over til engangsudstyr – og kan det svare sig økonomisk? Miljøstyrelsens rejsehold for grønne indkøb har i de sidste to år rejst rundt i landet og hjulpet offentlige instanser med at løse sådanne dilemmaer og finde løsninger, som er bedst for miljø, klima og budget.

“Når man udbyder i offentligt regi, så udbyder man tit på den samme måde, som man altid har gjort. Med rejseholdet for grønne indkøb har vi fået vendt tingene på hovedet, og det, tror jeg, er sundt at gøre.”

Sådan lyder udmeldingen fra sundhedsfaglig konsulent Kristina Lund Søgaard i Region Midtjylland, der er en af de offentlige instanser, der har taget i mod Miljøstyrelsens tilbud om at få assistance til at gennemføre grønne indkøb og udbud af et rejsehold.

Rejseholdet for grønne indkøb blev etableret af Miljøstyrelsen i starten af 2016 og er blevet drevet af Dansk Standard i tæt samarbejde med Force Technology og advokatkontoret Bird & Bird. I alt har 16 kommuner, regioner og andre offentlige institutioner fået rådgivning, hvilket har resulteret i gode råd og vejledning fra rejseholdets eksperter om alt lige fra indkøb af skolemøbler, hospitalsudstyr og biler til nye indkøbsrutiner, krav om miljømærker i udbud og cirkulær økonomi – til glæde for både miljøet, den offentlige økonomi og borgerne. Netop Rejseholdets arbejdsmetode, hvor de har taget udgangspunkt i den individuelle situation hos den enkelte deltager, har ifølge Miljøstyrelsen været afgørende for projektets succes:

”Fra vores arbejde med grønne indkøb ved vi, at der på tværs af kommunerne er stor variation i, hvor stort fokus man har på at stille grønne krav til sine indkøb, og hvad man har behov for hjælp til. Det fine ved Rejseholds-projektet er, at det giver mulighed for at møde den enkelte organisation præcis dér, hvor det giver mening for dem at få assistance”,

fortæller Anne-Mette Lysemose Bendsen fra Miljøstyrelsen, der ser Rejseholdet for grønne indkøb som et nyttigt supplement til de øvrige aktiviteter i form af eksempelvis værktøjer og webportaler, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for at hjælpe offentlige indkøbere med at inddrage miljøhensyn i indkøb og udbud.

Landets første bæredygtige læringsmiljø

Baggrunden for projektet er det store potentiale, der er i det offentlige i forhold til at reducere miljøbelastningen fra det offentlige forbrug. Den offentlige sektor køber ind for i omegnen af 310 milliarder kroner om året. Adskillige af disse milliarder kroner kan konverteres fra konventionelle til mere miljørigtige indkøb. Og hvis det lykkes, vil det have stor indflydelse på klimabelastningen og komme både miljøet, borgerne og danske grønne virksomheder til gavn.

”Det offentlige har en stor købekraft. Hvis vi begynder at købe mere bæredygtigt og cirkulært, hvilket er helt i tråd med kommunens bæredygtighedsstrategi og byrådets fokusområde, så er vi en stor driver for den grønne omstilling. Det vil medføre betydeligt flere arbejdspladser og styrke vores økonomi”,

siger Birgitte Krebs Schleemann, civilingeniør i Aalborg Kommune, der er en af de offentlige instanser, der har haft besøg af rejseholdet, og som målrettet arbejder på at være med til at skabe en grøn forandring.

Kommunen har gennemført et ambitiøst projekt om at istandsætte og genanvende læringsmiljøer – til glæde for både skolernes budgetter og miljøet. I stedet for at betragte gamle skolemøbler som affald, betragter kommunen dem som en ressource til genanvendelse. Ingen andre i Danmark har gjort sig erfaring med på denne måde at indarbejde cirkulær økonomi i udbud, så fra starten var det klart, at der skulle nytænkes, og her bød rejseholdet ind med idéer og rådgivning. Projektet har resulteret i, at Aalborg Kommune i dag laver udbud på en helt ny måde, som har vakt stor opmærksomhed både i Danmark og Europa.

”Vi køber ikke ind efter et katalog mere, vi køber læringsmiljøer. Vi køber en kombination af rådgivning sammen med møbler, og de møbler, der skal bruges til nye læringsmiljøer er en kombination af istandsatte, brugte og nye møbler, der kan være lavet af genbrugsmaterialer”, fortæller Birgitte Krebs Schleemann.

Det skal være nemmere at tænke grønt

Selv om den offentlige sektor i Danmark er godt med i international sammenhæng, når det gælder grønne indkøb, så er der ifølge eksperterne meget mere at hente. Det skyldes blandt andet, at de offentlige indkøbere mangler viden om, hvordan de griber opgaven an. Her har rejseholdet en vigtig rolle:

”Vi oplever, at kommunerne rigtigt gerne vil købe grønt ind, men i praksis kan der være svært. Som indkøber ved man ikke nødvendigvis, hvilke miljøkrav der skal stilles, og man glemmer måske at se på totalomkostningerne”,

siger Rikke Dreyer, chefkonsulent i Dansk Standard. Det er ikke fordi, der mangler redskaber på området, forklarer Rikke Dreyer og fortsætter:

”Der findes rigtigt mange værktøjer til grønne indkøb, men vores erfaring er, at de risikerer at samle støv på hylderne. Rejseholdets opgave er at bringe dem i spil. Vi arbejder på at øge kendskabet til de eksisterende værktøjer til grønne indkøb og sikre, at de faktisk bliver anvendt”.

Rejseholdet gav os vigtige svar

Region Midtjylland stod over for et svært dilemma, da de indledte et samarbejde med rejseholdet i starten af 2016: Hvad kan bedst svare sig økonomisk og miljømæssigt ved brug af sakse til suturering: sakse, som kan rengøres og genbruges eller engangssakse? Rejseholdet hjalp regionen med at gennemføre en totalomkostningsberegning, der gjorde det muligt at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag.

“Det kan være enormt svært at tænke totalomkostningsberegninger og miljø ind i offentlige udbud, fordi der er så mange faktorer, der skal tænkes med, og det bliver meget abstrakt. Man har fokus på her-og-nu besparelser frem for totalomkostningsberegninger og springer let hen over det miljømæssige”, siger Kristina Lund Søgaard.

Resultaterne af rejseholdets beregninger viste, at der prismæssigt ikke var den store forskel på de to typer af sakse, men at der er et kæmpe ressourcespild ved brug af engangssakse. Regionen har endnu ikke besluttet, hvilke konsekvenser resultatet får i et kommende udbud, men understreger, at de vil tænke sig om en ekstra gang.

”Vi har fået en metode til at lave totalomkostningsberegning, som vi kan bruge til andre produkter fx engangstøj. Det var vores vigtigste udbytte, at vi har fået et redskab, vi kan bruge fremadrettet. Og det er ikke noget, man bare kan tage på kursus i”, siger Kristina Lund Søgaard.

Første og anden runde af rejseholdet er nu afsluttet. Resultaterne af rådgivningen og de værktøjer der er udviklet kan hentes på rejseholdets hjemmeside.

Fakta om Rejsehold for Grønne Indkøb

  • Rejsehold for Grønne Indkøb blev etableret af Miljøstyrelsen og bestod af eksperter og rådgivere fra Dansk Standard, Force Technology og advokatkontoret Bird & Bird.
  • Projektet er kørt i to runder på hhv. Jylland og Fyn samt Sjælland og Bornholm.
  • I alt har 16 kommuner, regioner og andre offentlige institutioner fået rådgivning om grønne indkøb.
  • Rejseholdet har udviklet en række nye værktøjer til grønne indkøb.
  • Rejseholdets rådgivning om grønne indkøb tog afsæt i de konkrete behov, kommuner, regioner eller andre offentlige instanser havde.