Mindre brændstof og stor kulturforandring

Det betaler sig at satse på miljøet. Arriva Danmark har skabt miljørigtige løsninger, der både er rentable for virksomheden og samtidig har øget trivslen blandt medarbejderne og tilfredsheden hos kunderne.

Miljøfokus skabte kulturforandring 

Fra brændstofbesparelse til kulturforandring. Det er den rejse, Arriva Danmark har været på, siden busselskabet i 2010 begyndte at bruge GreenBox i fuld skala. Målet var oprindelig at spare på brændstoffet, som er en stor post på regnskabet i en virksomhed med 1300 busser i den kollektive trafik. 

Derfor faldt valget på Falck-Sirius-systemet, der giver den enkelte chauffør feedback på kørslen og en masse nyttig viden til driftsledelsen.

Arriva har videreudviklet de anvendelsesmuligheder, der ligger i systemet, og har skabt et mere helhedsorienteret koncept, hvor omdrejningspunktet er involvering, udvikling og anderkendelse af medarbejderne. Konceptet kaldes GreenBox og er blevet forankret i hele virksomheden, så det i praksis er blevet en væsentlig katalysator for den kulturforandring, som Arriva oplever i disse år.

Populært sagt, er der vel tale om en afvejning mellem pisk og gulerod, og vi har valgt guleroden – Anders Lukowski, Arriva Danmark A/S

Medarbejderne skaber forandringerne

Det stod hurtigt lysende klart, at medarbejderne er meget ivrige efter at skabe forandringer og forbedringer, og det har været meget overvældende at opleve, hvor store forbedringer den enkelte medarbejder har kunnet skabe på ekstremt kort tid. Det viser med al mulig tydelighed, at alle mennesker ønsker gøre et godt stykke arbejde, og derfor er det op til virksomhederne at skabe de rammer, der giver medarbejderne mulighed for at levere en god indsats” siger Anders Lukowski. Succesen skyldes til stor del, at man ikke kun har valgt at fokusere på de hurtige resultater, som kan opnås med en meget stram styring af de medarbejdere, som ikke kører ordentligt. Det ville givetvis have genereret nogle meget flotte resultater på kort tid, men risikoen er, at der opstår mistro blandt medarbejderne, og at man går glip af den langsigtede forankring.

Arriva vælger guleroden

Arriva har derfor valgt at fokusere på den gode adfærd og anerkende dem, der gør det exceptionelt godt, så de kan fremstå som rollemodeller for deres kolleger. De knapt så gode chauffører får også hjælp til at forbedre deres adfærd, men det er kun når de præsterer markante fremgange, at de også får offentlig opmærksomhed. Resultaterne viser sig ikke lige så hurtigt med denne metode, men man er hos Arriva overbevist om, at forankringen bliver langt bedre, og at effekten også bliver langt større på lang sigt, hvis man vælger en positiv tilgang. »Populært sagt, er der vel tale om en afvejning mellem pisk og gulerod, og vi har valgt guleroden. Det betyder dog ikke, at man skal have berøringsangst over for at tale med de medarbejdere som ligger i den tunge ende, for der er ingen tvivl om, at der er et stort potentiale i at forbedre netop denne gruppe. Men det handler om måden, man gør det på,« siger Anders Lukowski.

Arriva har indført månedlige opslag over de chauffører, som kører allermest miljø- og kundevenligt, men arbejder samtidig på individuel basis med at højne niveauet hos dem, der er langt fra at komme med på listen.

Når 2+2 bliver 5

Hos Arriva er man begejstret for de resultater, som GreenBox har skabt. Busserne kører ikke blot længere på literen, men bliver også udsat for en langt mindre belastning end før i tiden.

»GreenBox er med til at understøtte en positiv udvikling, der genererer en række positive resultater. Vores udledning af CO2 er blevet reduceret i takt med, at vi sparer på brændstoffet og begrænser tomgang. GreenBox opfordrer chaufførerne til en mere harmonisk kørsel uden voldsomme accelerationer og hårde opbremsning, og det har en positiv effekt på kundeoplevelsen, på antallet af skader på busserne og også på filtrene og de mekaniske dele, der bliver mindre belastet,« siger Anders Lukowski

For Arriva er rejsen kun lige begyndt. Der er stadig et stort uudnyttet potentiale i GreenBox, og der er mange initiativer, som kan udvikles og forfines i de kommende år.

»Vi har en vision om at skabe de bedste rejseoplevelser i den kollektive trafik, og det kan GreenBox i høj grad hjælpe os med,« siger Anders Lukowski.

Kontaktperson for yderligere information 

Anders Lukowski

Arriva Danmark A/S
Business Excellence

Tlf: 2695 8525
Mail: anders.lukowski@arriva.dk

Casen er udarbejdet af temagruppen Transport under Forum for Bæredygtige Indkøb i samarbejde med Center for Grøn Transport og Transportens Innovations Netværk

Læs også:

Movia nedbringer CO2-udslippet gennem grønne transportindkøb

Optimering på transporten sparer på miljø og penge

Energirigtige biler giver Post Danmark besparelse på 11 mio.