Møbelvirksomhed er eneleverandør på fælleskommunal aftale

Et offentligt udbud med strenge krav til miljø, kvalitet og dokumentation betyder vækst og innovation for møbelproducenten Duba-B8. Virksomheden er blevet eneleverandør til 66 kommuner og forventer også øget eksport og salg til private.

For Duba-B8 var det en stor sejr at blive eneleverandør på den fælleskommunale indkøbsaftale. Sejren kom i hus efter en lang og grundig proces, hvor bl.a. miljøforholdene i produktion og produkter skulle strammes op og dokumenteres.

– Langt hen ad vejen opfyldte vi allerede de miljøkrav, der blev stillet i aftalen, men det krævede en del ressourcer at dokumentere vores indsats, fortæller Anne Stokvad Madsen, projekt- og kvalitetschef i Duba-B8.

Den fælleskommunale aftale giver vækst, innovation og et nyt muligt eksportprodukt

De mange tiltag har været en investering for Duba-B8. Det forventes, at den bindende aftale med kommunerne vil give omsætning for godt 200 mio. kr. over de fire år, aftalen løber.

– Det er klart, at vi har måttet tilskære vores priser på netop denne aftale, så vi kunne være konkurrencedygtige, men til gengæld har vi en begrundet forventning om, at der vil være en god volumen i kommunernes samlede indkøb. De er forpligtet til at lægge mindst 80 pct. af deres indkøb på aftalen, fortæller Anne Stokvad Madsen.

Aftalen er udbudt af SKI i samarbejde med KL, og for kommunerne betyder den, at de kan spare 26 pct. i forhold til markedsprisen.

Duba-B8 forventer vækst som følge af aftalen. Virksomheden har allerede ansat omkring 5 nye medarbejdere, og underleverandører vil få en øget omsætning. der er også opstået mulighed for ny eksport.

Duba-B8 forventer vækst som følge af aftalen. Virksomheden har allerede ansat omkring 5 nye medarbejdere, og underleveran-dører vil få en øget omsætning. Der er også opstået mulighed for ny eksport. Der er udviklet en ny kontorstol-serie til aftalen for at leve op til kravspecifikationerne, og Duba-B8 forventer, at den vil være en succesfuld eksportvare.

Skrappe mindstekrav i SKI’s udbudsproces kan betyde øget salg til private

Når kommunerne køber møbler via den fælleskommunale aftale, kan de være sikre på, at en række minimumskrav til miljøforhold er overholdt. Det er med til at sikre en reduceret belastning af både det eksterne miljø og arbejdsmiljøet. Bl.a. skal produkterne overholde en række krav fra det nordiske miljømærke Svanens kriterier for møbler og inventar, og 70 pct. af det anvendte træ skal være enten bæredygtigt eller genbrugstræ.

At Duba-B8 nu opfylder alle miljøkravene, gavner dem i salget til private. I flere og flere byggerier stilles der krav til indeklimatest, og her kan Duba-B8 bevise, at de opfylder betingelserne. De mange dokumentationsprocesser, virksomheden har været igennem, kan altså ikke kun anvendes i salg til det offentlige – det er også nyttigt i salget til private. Virksomheden markedsfører sig på at kunne leve op til det offentliges mange mindstekrav.

– Det giver os også en fordel i forhold til eksportmarkedet, hvor det er en fordel at kunne komme med grønne løsninger til kunderne, siger Anne Stokvad Madsen

Det offentlige må gerne blive bedre til at bede om dokumentation

I mange af de udbud, Duba-B8 møder, stilles der mindstekrav til miljø- og indeklimaforhold. Det er ikke et problem for virksomheden at leve op til kravene. Til gengæld hænder det ofte, at de offentlige indkøbere ikke beder om dokumentation. Anne Stokvad Madsen fortæller:

– Vi synes som virksomhed, at det kan være problematisk, hvis leverandører kan vinde aftaler uden reelt at opfylde de kriterier, der er sat for at være med i konkurrencen. Da den fælleskommunale aftale blev udbudt, var der ingen vej udenom. Der var testkommuner, der skulle vurdere kvaliteten af møblerne, og der blev gennemført tests hos Teknologisk Institut. Miljøpræstationen skulle dokumenteres via certificeringer. Det kostede mange ressourcer, men det er positivt, når kunden følger op på de krav, de selv stiller. Vi håber, SKI-udbuddet danner skole, så det fremadrettet er helt naturligt at skulle præsentere dokumentation for, at man kan overholde kravene, inden man kan begynde at levere på aftalen.

Hos Duba-B8 oplever man andre fordele ved certificeringerne end den let-kommunikerbare dokumentation, man opnår.

– Når vi eksempelvis vælger at få et FSC-mærke, så er det ikke kun for at få et stempel på hjemmesiden. Vi har været ude at finde de rigtige leverandører, og vi har lagt om i produktionen. Det har været dyrt for os, fordi vi bliver mere låst på leverandører, men det har til gengæld givet os et bedre samarbejde i leverandørkæden, som giver os fordele, fortæller Anne Stokvad Madsen og fortsætter:

– Vi får adgang til information tidligere end konkurrenterne, og vi er med til at udvikle deres produkter. Det gavner vores produktion, at vi har indflydelse og bliver taget med i processen. Vi bliver brugt som sparringspartnere, når underleverandørerne udvikler.

Duba-B8 har oplevet en række fordele ved offentlige grønne indkøb:

  • Den fælleskommunale indkøbsaftale forventes at give en omsætning på 200 mio. kr. over fire år.
  • Der er oprettet 4-6 nye stil-linger som følge af aftalen.
  • Der er udviklet en ny kontorstol-serie, som forventes at blive en eksportsucces.
  • Duba-B8 kan markedsføre sig på at kunne leve op til det offentliges krav.
  • Arbejdet med at forbedre produkternes miljøforhold og de afledte dokumentationsprocesser har forbedret dialogen med underleverandørerne.

Duba-B8 har fokus på genanvendelse og at forlænge møblernes levetid

I den fælleskommunale aftale er det et krav, at alle møbler skal kunne skilles ad, så man kan udskifte enkeltdele. Duba-B8 producerer bl.a. arbejdsborde, hvis komponenter kan bruges flere gange. Oftest er det de elektriske funktioner, der først slides ned. Duba-B8 tager bordet retur, skiller det ad og genanvender delene på forskellig vis. Metaldelene kan typisk renoveres og genbruges til endnu en brugscyklus. Metaldele, der er udtjente, bliver omsmeltet og på den måde genanvendt. Alle de elektriske dele genanvendes under WEEE. Nedslidte bordplader bliver sendt til Novopan, som genanvender pladerne til nye spånplader.

For at forlænge møblernes levetid tilbyder Duba-B8 en serviceaftale, hvor montører vedligeholder, justerer og reparerer møblerne hos kunden.

Vi tror på, at det på den lange bane er den bedste forretning at bruge miljørigtige materialer og processer, fordi det tvinger os til at blive effektive, og det forventede øgede pres på ressourcer gør, at vi har et forspring, når der bliver bedre forretning i at genopfriske eksisterende møbler end at købe helt nyt – Anne Stokvad Madsen, projekt- og kvalitetschef i Duba-B8

Skrappe miljøkrav er nøgle til fremtidens forretning

Hos møbelvirksomheden er det vigtigt, at miljøforhold står i centrum for deres produktion. Når man opnår en miljøgevinst på et produkt eller i produktionen på baggrund af et krav fra en kunde, sørger man for, at andre produkter opfylder samme krav. Der er altså ikke en ’grøn linje’ og en ’konventionel linje’ hos Duba-B8.

– Vi tror på, at det på den lange bane er den bedste forretning at bruge miljørigtige materialer og processer, fordi det tvinger os til at blive effektive, og det forventede øgede pres på ressourcer gør, at vi har et forspring, når der bliver bedre forretning i at genopfriske eksisterende møbler end at købe helt nyt, afslutter Anne Stokvad Madsen.

3 gode råd fra Anne Stokvad Madsen, projekt- og kvalitetschef i Duba-B8

  • Sæt jer godt ind i kravene – hvert krav skal kunne dokumenteres
  • Lav standardmateriale til jeres leverandører til indhentning af dokumentation – indføj gerne krav i kontrakterne. Husk opfølgning.
  • Brug standarder til at sikre teknisk kvalitet, miljøkrav mv.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst, jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder 

Læs også:

Miljøvenlige kontormøbler i DR Byen

Omstilling til cirkulær økonomi gav nye muligheder for DESSO

Krav og dialog gør leverandørerne grønnere