Netværk for Miljømærket Indkøb giver begrebet kontormiljø en ny betydning

Hvad har Rambøll med rengøringsartikler at gøre, og hvorfor diskuterer Lyreco livscyklus for deres kontormøbler? I netværket for Miljømærket Indkøb stiller en række store virksomheder skarpt på den miljøbelastning, som de produkter og serviceydelser, som de bruger i hverdagen, er årsag til.

Selvom virksomheder som Danske Bank og if forsikring bor i glasdomiciler med store kontorlandskaber, og medarbejderne ikke går i kedeldragt, men i jakkesæt, er det sund fornuft for dem at stille miljøkrav til egne indkøb. Også selv om indkøbene ikke består af råvarer til en stor og tung produktion, men handler om forbruget af f.eks. rengøringsartikler.

Siden 2012 har Netværk for Miljømærket Indkøb hjulpet et stigende antal store, private virksomheder med at øge deres andel af miljømærkede indkøb.

Netværket, der er vokset fra 6 til 11 medlemmer, fungerer som et bindeled mellem Miljømærkning Danmark, medlemsvirksomhederne og leverandører af miljømærkede varer og services.

”Netværket er ambitiøst og sætter handling bag ordene, når netværkets virksomheder siger, at de arbejder målrettet med at bruge miljømærker i deres indkøb”, fortæller Ingrid Elmedal fra Miljømærkning Danmark.

Trækker markedet i en grønnere retning

Netværket bygger på den idé, at private virksomheder gennem deres indkøb kan være en stærk drivkraft i retning mod et mere bæredygtigt samfund. Virksomhederne fremmer via deres indkøb af rengøring, møbler, hotel og konferencesteder salget af produkter med miljømærkerne EU-blomsten og Svanemærket.

Der skal et netværk til, fordi løsningerne ikke altid er hyldevarer. I mange sammenhænge skal den mest bæredygtige løsning researches eller udvikles i dialog med producenterne, og derfor giver det mening at arbejde sammen om at finde de bedste løsninger.

”Netop dialog i forbindelse med indkøb gør, at markedet rykker i en grønnere retning. Man skal ikke undervurdere værdien af dialog med producenterne”, fortæller Hanne Svenningsen, der er miljøchef hos netværksmedlemmet Dansk Retursystem.

Ved at deltage i netværket styrkes virksomhederne i at vælge ansvarlige indkøb, fordi de både kan sparre med hinanden og gøre brug af Miljømærkning Danmarks ekspertise. Og det kan lade sig gøre, fordi virksomhederne, ved at forene deres kræfter, får en større gennemslagskraft over for producenterne, hvilket motiverer markedet til at udvikle grønne, miljømærkede produkter.

”En fællesnævner for medlemsvirksomhederne er netop et oprigtigt ønske om at styrke den bæredygtige omstilling”, fortæller Ingrid Elmedal.

Netværket for Miljømærket Indkøb bidrager således til, at efterspørgslen på miljømærkede produkter vokser, og det stimulerer et større udbud, der skubber markedet i en grønnere retning.

Alle får gjort rent

Dansk Retursystem blev i februar kåret som årets grønne indkøber i 2016, og fra deres perspektiv er medlemskab af netværket en naturlig forlængelse af Dansk Retursystems eget virke, fortæller Hanne Svenningsen. Hvor pantmærkerne er en garant for, at brugte drikkevareemballager genanvendes på højst mulige niveau, så garanterer miljømærkerne Svanen og Blomsten, at de produkter, som anvendes, er blandt de mest miljøvenlige i deres produktkategori.

I netværket bliver der også lagt meget energi i at købe miljørigtigt på områder, der ikke direkte har med virksomhedernes forretning at gøre. Det er den svanemærkede rengøringsvirksomhed Alliance+ et godt eksempel på. Virksomheden benytter selv alle de Svanemærkede produkter og services, den kan, men er tillige aktiv i arbejdet med at trække markedet for kontormøbler og hotelovernatninger i en grøn retning.

Et af de første områder, som Netværket for Miljømærket Indkøb har haft fokus på og også har haft størst succes med, er miljørigtig rengøringsservice. Det er et oplagt område, fordi alle virksomheder skal have gjort rent – og ofte med hjælp fra eksterne virksomheder. I 2012 var der kun tre mindre, svanemærkede rengøringsvirksomheder, hvor der i dag er 11.

Ingrid Elmedal fremhæver også rengøringsservices som det område, hvor der hvert år bliver indkøbt for det største beløb, og hvor der har været den største stigning i andelen af miljømærkede rengøringstjenester. Således var 20 % af de indkøbte rengøringstjenester miljømærkede i 2012, mens det var 90 % i 2015.

Mødedeltagelse er et krav

Selvom det går godt på rengøringsområdet, er der stadig meget at tage fat på. Miljømærkning Danmark arbejder på at få flere medlemmer i netværket, men det sker ud fra en helhedsbetragtning om, hvilke virksomheder der kan og vil bidrage positivt.

En af udfordringerne er, ifølge Ingrid Elmedal, netop at skabe øget synlighed om netværket samtidig med, at der ikke gås på kompromis med miljøet. Netværket skal kunne blive ved med at have en ambitiøs miljøprofil.

“Netværket handler om kvalitet og ikke kvantitet, og derfor er der også krav om at deltage i netværksmøderne”, fortæller Ingrid Elmedal

I fremtiden håber Netværket for Miljømærket Indkøb i højere grad at kunne påvirke hotel- og konferenceområdet ved at styrke efterspørgslen på Svanemærkede faciliteter. Forhåbningen er således, at flere af de store hotelkæder vil arbejde målrettet med at blive Svanemærkede, hvilket eksempelvis Scandic allerede er langt med.