"

Odense har bygget svanemærket børnehus

Børnehuset Brobækken er Danmarks første svanemærkede børneinstitution

Odense Kommune opførte i 2011 Børnehuset Brobækken, som er Danmarks første svanemærkede institution.

Et Svanemærket hus er bl.a. kendetegnet ved at have et godt indeklima, et lavt energiforbrug, være bygget af kvalitetsmaterialer. Desuden er miljøbelastningen og anvendelsen af sundhedsskadelige stoffer begrænset. Dette har resulteret i lavt energiforbrug, og der er kommet eksempler på, at personale og børn, som lider af allergi og astma, har fået det bedre når de er blevet flyttet til Brobækken.

Murstenene i byggeriet stammer fra byggeaffald fra Odenses borgere. Det er virksomheden Gamle Mursten, der har udviklet en teknologi til at genbruge byggeaffald, hvor gamle mursten efter rensning og sortering igen kan indgå i et byggeri. På den måde spares 1 ton CO2, hver gang man genanvender 2.000 mursten, hvorved Brobækken dermed har sparet miljøet for 15 ton CO2.

Odense Kommune havde budgetterede med, at byggeriet ville blive 10 % dyrere end normalt. Den endte med dog med at koste det samme, og derudover er driftsomkostningerne lave.

Læs hele casen her

Find fakta om svanemærkede bygninger her