Energirigtige biler giver Post Danmark besparelse på 11 mio.

Varebiler halter generelt efter person- og lastbiler på miljøvenlighed, men Post Danmark fandt en løsning, der sparer miljøet for 3.000 tons CO2 årligt, og giver et væsentligt nedsat brændstofforbrug.

Varebiler halter generelt bagefter både person- og lastbiler, når det gælder miljøvenlighed. Men sådan er det ikke længere hos Post Danmark. Her har man besluttede at udskifte bilparken med nye varebiler med klassens bedste brændstoføkonomi, partikelfiltre og en “start og stop”-funktion, der sørger for, at motoren går ud, når bilen holder stille. De nye biler har en 20 % bedre brændstofudnyttelse, der er dokumenteret i praksis.

Besparelser – også for klimaet

Post Danmark har ved starten af 2011 indkøbt 806 af de nye biler, og dermed er 36 % af omdelingsbilerne allerede udskiftet. Det gav i 2010 Post Danmark en besparelse på 4 mio. kr. i brændstofudgifter. I takt med at resten af Post Danmarks 2.250 køretøjer af den pågældende type skiftes ud, stiger den årlige besparelse. Når projektet er gennemført vil den årlige besparelse være på 11 mio. kroner.

De nye varebiler yder samtidig et vigtigt bidrag til Post Danmarks overordnede mål om en 40 pct. CO2 reduktion frem til 2020 ved at udlede ca. 3.000 tons CO2 mindre årligt, når udskiftningen er fuldført.

Læs også:

Post Danmark fylder lasten op

Optimering på transporten sparer på miljø og penge

20% mindre CO2 med ny vognpark

Mindre brændstof og stor kulturforandring

Movia nedbringer CO2-udslippet gennem grønne transportindkøb