TCO gav besparelse på 20 % ved indkøb af ultralydsscannere

Da Region Syddanmark skulle indkøbe ultralydsscannere til regionens sygehuse inddrog de TCO-princippet i udbuddet for blandt andet at sikre bedre service- og forsikringsaftaler.

Indkøbet af ultralydsscannere til Region Syddanmarks sygehuse blev gennemført som et EU-udbud, da den forventede kontraktværdien lå over tærskelværdien for EU-udbud. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige – med underkriterierne 60 % kvalitet og 40 % økonomi.

De samlede totalomkostninger (TCO) i forbindelse med indkøbet af ultralydsscannerne relaterede sig ikke kun til prisen på udstyret, men også til, hvad det vil koste at servicere i form af en serviceaftale samt forsikring af prober og andet udstyr, som er relativt dyre komponenter.

Det er alment kendt i markedet, at leverandørens priser er høje på service og forsikring af udstyret, når kontrakten er indgået på selve hovedleverancen. Region Syddanmarks udgangspunkt var derfor, at det var mest økonomisk fordelagtigt at konkurrenceudsætte priserne på service og forsikring af dyre komponenter, frem for at bede leverandørerne om priserne efter kontrakten var indgået. Det betød, at der i den økonomiske evaluering både indgik prisen på selve ultralydsscannerne, prisen på en serviceaftale samt forsikring af prober og andet udstyr. Altså en evaluering af TCO. Den leverandør, som samlet fik den laveste pris, fik den højeste score på økonomien.

TCO-princippet gav bedre priser 

TCO-princippet i udbuddet gav økonomiske fordele for Region Syddanmark, da de opnåede en besparelse på 20 % i kroner og ører i forhold til regionens eksisterende forbrugsomkostninger. På baggrund af TCO-princippet fik Region Syddanmark også økonomisk attraktive priser på serviceaftalerne samt på forsikring af bl.a. scanningsudstyr over en 7-årig periode, ud over garantien på 1 år, som var den forventede levetid for en ultralydsscanner.

En udfordring at anskaffe parametre til TCO-beregningen 

Region Syddanmark er dog også stødt på nogle bump på vejen i forbindelse med inddragelsen af TCO-beregningerne i udbuddet vedrørende ultralydsscannerne. De største udfordringer ved anskaffelsen af ultralydsscannerne var at identificere de parametre, som skulle indgå i TCO-beregningen.

På baggrund af TCO-princippet fik Region Syddanmark også økonomisk attraktive priser på serviceaftalerne samt på forsikring af prober og andet udstyr.

Medregn strømforbruget fremadrettet 

Region Syddanmark har også lært af processen, hvad der kan gøres bedre til næste gang. Ved indkøb af ultralydsscannere bør alle omkostninger i forbindelse med apparaturets drift og vedligeholdelse konkurrenceudsættes. Ved at medregne prisen på serviceaftaler og forsikring af prober af andet udstyr, får man de mest attraktive priser og kan se de samlede omkostninger i apparaturets levetid. Man bør ligeledes overveje at medregne strømforbruget på apparaturets drift/standby i TCO’en fremadrettet.

TCO-beregningerne er efterfølgende blevet anvendt ved samtlige efterfølgende indkøb af apparatur i Medico Teknik i Region Syddanmark.

Kontaktperson for yderligere information

Henrik Timm
Medico Teknik
Region Syddanmark
E-mail: henrik.timm@rsyd.dk
Tlf.: 29 13 57 49

Læs også:

Markant bedre totaløkonomi ved TCO-indkøb af inkontinensprodukter

40 kommuner sparer penge og CO2 på indkøbsaftale på computere

Større efterspørgsel efter ftalatfrit hospitalsudstyr