"

Cirkulære udbud – hvorfor og hvordan?

Cirkulære udbud – hvorfor og hvordan?

Det offentlige i Danmark køber hvert år for 320 milliarder kroner – og kommuner og regioner står for størstedelen. Cirkulære indkøb hos det offentlige kan gøre en stor forskel: Trække virksomheder og andre aktører i en mere cirkulær retning og derved skabe mindre affald og mindske CO2-aftrykket. Derfor holder vi seminar om cirkulære udbud. Her serverer vi et overblik over området, sætter fokus på juraen, giver inspirerende erfaringer og rum til at skitsere mulige tiltag i egen organisation. Vi sætter særligt fokus på erfaringer inden for indkøb af møbler og IT samt arbejdet med FN’s Verdensmål.

Hvem er det for?
Seminaret henvender sig til udbudskonsulenter i det offentlige og virksomheder samt til miljø-, bæredygtigheds- og affaldsmedarbejdere i kommuner og regioner.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Hvem står bag?
Bag seminaret står Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), Forum for Bæredygtige Indkøb, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og Enterprise Europe Network (EENA).

Hvornår finder det sted?
Seminaret finder sted torsdag den 5. marts 2020 kl. 10-15.

Hvor foregår det?
Aalborg Universitet, Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, lokale RDB 14.3.339

Program
Kl. 10:00 Velkomst ved Michael Damm, Bæredygtigheds- og Udviklingschef ved Aalborg Kommune og leder af NBE

Kl. 10:20 Otte skridt til cirkulære udbud – hvordan skalerer vi pilotprojekter?
Erfaringer og metoder fra Holland ved Joan Plummer, strategic advisor circular procurement, Rijkswaterstaat, Holland. Joan Plummer træner og støtter europæiske organisationer og offentlige indkøbere i cirkulære udbud. Oplægget er på engelsk.

Kl. 11:00 Hvordan fungerer juraen ved cirkulære udbud?
Oplæg ved Casper Ravn Uldbjerg Nielsen, juridisk chef ved Tolstrup & Hvilsted

Kl. 11:30 Frokost

Kl. 12:00 Cases

Møbler, Aarhus Kommune – ved projektleder Heidi Illum Vendler
Klimaet og den grønne omstilling står højt på dagsordenen i Aarhus Kommune. Målet er et CO2-neutralt Aarhus i 2030. En indsats, som skal bidrage til at nå målet, er Aarhus Kommunes nye møbelstrategi. Den skal sikre cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling på møbelområdet. Heidi vil fortælle om opstart af projektet, arbejdet mod en ny strategi og de kommende udbud.

IT, Aalborg Kommune – ved projektleder Birgitte Krebs Schleemann
Vi er alle forbrugere af IT-udstyr, uanset om vi er en offentlig eller privat virksomhed eller en privat borger. Vi har mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, TV og meget andet. Tænker din virksomhed eller organisation over klimaaftrykket, miljøpåvirkningen og det sociale aftryk – ved produktionen af udstyret, i brugsfasen og når det skal bortskaffes? Birgitte vil fortælle om, hvad kan vi gøre for at blive mere bæredygtige, cirkulære og understøtte et socialt aspekt – når vi køber IT-udstyr, og når vi skal bortskaffe det igen.

Verdensmål og udbud, Odense Kommune – ved konsulent Linett Hindberg
Odense Kommune ønsker, at FN’s Verdensmål skal spille en større rolle i kommende markedshøringer, i kontrakternes minimumskrav og i de konkrete tilbud, som leverandører byder ind med. Derfor arbejder kommunen aktivt med arbejdsklausuler, lærlingeklausuler og sociale klausuler i langt de fleste kontrakter, og hvor det er hensigtsmæssigt. Odense Kommune har desuden udarbejdet et skema for risikoafdækning samt et verdensmålsskema, der indgår i både planlægning og udbudsmateriale. Odense Kommune fik i 2019 prisen ”Verdens Bedste Indkøber”, som IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) står bag.

Kl. 13:00 Workshop
Deltagerne udvikler – med eksperthjælp fra de forskellige oplægsholdere – prototyper til deres næste cirkulære udbud. Prototypen kan være en skitse, et værktøj eller andet, ud deltagernes behov. Der vil være fokus på gevinster, aktiviteter og organisering.

Kl. 15:00 Tak for i dag.

Opfølgning
I månederne efter workshoppen vil deltagerne blive tilbudt en opfølgningssamtale med Aalborg Universitet, som er videnspartner i Circular PP-projektet. Her vil der være mulighed for at drøfte konkrete udfordringer og muligheder inden for cirkulære udbud.

Tilmelding
Tilmeld dig via NemTilmeld her