Artikel #Kemi – Daginstitutioner fyldt med farlige kemikalier

Photo by Artem Podrez from Pexels

Ny rapport slår alarm over indeklimaet i landets daginstitutioner. I 20 undersøgte institutioner blev der fundet kemiske stoffer, som er forbudt i legetøj.

 

Børn i daginstitutioner bliver hver dag udsat for store mængder sundhedsskadelige stoffer.

Det viser en ny undersøgelse fra Det Økologiske Råd, som har undersøgt 20 daginstitutioner i fire kommuner.

I samtlige institutioner er der målt høje niveauer af hormonforstyrrende kemikalier. Der er tale om stoffer, som ellers er forbudt i produkter til børn, og det drejer sig især om plastblødgørere – såkaldte ftalater – og fosforbaserede flammehæmmere.

Desuden er der alt for høje koncentrationer af CO2, samt udfordringer med sundhedsskadelige ultrafine partikler, radon og lysforhold.