"

Det Økologiske Råd holder konference om energi- og carbon-lagring i bygninger den 9. oktober

Konference til at fremme klimavenligt og bæredygtigt byggeri

I lang tid har man i byggeri udelukkende fokuseret på energiforbrug, og ikke på bygningens indlejrede energi – dvs, den energi, som er brugt på at ekstrahere og producere byggematerialer. Nye undersøgelser viser dog at den indlejrede energi faktisk er lig eller højere end den mængde energi, der forbruges gennem bygningens levetid.

Derfor er det vigtigt at sætte fokus på at klima-venligt byggeri i høj grad handler om materialer, bevidste valg i designprocessen samt genanvendelse af bygninger og materialer.

Det Økologiske Råd ønsker med denne konference at inspirere både byggeri-industrien, rådgivere, private bygherrer og professionelle kunder.

Konferencen afholdes den 9. oktober 2019 kl. 12:00 – 17:00 hos Realdania, Jarmers Plads 2, 1551 Copenhagen V.