Artikel #Bæredygtighed #Etiskhandel – Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterede til håbefuld årskonference

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) afholdt 2. maj årskonference under titlen Håb forude – Danmark som verdensmålspioner gennem etisk handel. 140 deltagere fra blandt andet virksomheder, NGO’er og offentlige institutioner var samlet til en dag med oplæg og paneldebat om etisk handels bidrag til indfrielse af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling

Konferencen blev åbnet af Københavns overborgmester Frank Jensen. Frank Jensen pointerede, at Københavns Kommune, målt på antallet af ansatte, er langt det største af DIEHs medlemmer, og at kommunen har en meget bred opgaveportefølje med tilsvarende stort potentiale for at bidrage til bæredygtig udvikling.

Kommunens initiativer spænder vidt lige fra grønne busser og affaldssortering til internationalt engagement i by-netværket C40 og arbejdet for ansvarlig skat. I kommunens indkøb og udbud er etik og bæredygtighed et centralt hensyn, hvad enten det drejer sig om kemi i legetøj i kommunens børneinstitutioner, økologi i kommunale køkkener eller en indsats mod social dumping hos kommunens leverandører.

Bæredygtighed står højt på dagsordenen blandt danske forbrugere, borgere og virksomheder

Den offentlige sektors engagement i bæredygtighed er i høj grad forventet af borgerne. Det viser en analyse fra Advice, som DIEH præsenterede uddrag af på konferencen. Analysen viser, at hele 78 %af danskerne mener, at den offentlige sektor bør gå forrest i den bæredygtige udvikling af samfundet gennem bæredygtige indkøb. De danske borgere udviser store forventninger til de offentlige indkøbere.

De danske forbrugere er også helt med på, at deres eget forbrug spiller en rolle. 73 % af de danske forbrugere finder det vigtigt, at produkterne, de køber, er produceret ansvarligt. Ligeledes er 73 % villige til at betale mere for et ansvarligt produceret produkt. 85 % af danskerne mener, at virksomheder skal være med til at sikre bæredygtig udvikling.

På konferencen præsenterede DIEH også sin egen årlige analyse af etisk handel State of Ethical Trading, der, baseret på rapportering fra DIEHs medlemmer, tager temperaturen på etisk handel, verdensmål og bæredygtighed i det forgangne år. Rapporten viser, at etisk handel prioriteres højt blandt både virksomheder og andre aktører. Det udmønter sig i konkrete valg og indsatser i arbejdet med leverandører og værdikæder. For eksempel bruger mere end halvdelen af DIEHs medlemmer certificeringer og mærkningsordninger, og godt to ud af tre af DIEHs offentlige medlemmer har gennemført omfattende risikovurderinger i forhold til menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljøpåvirkninger.

Et kig i maskinrummet bag etik i offentlige indkøb

På årskonferencen inviterede Anette Juhl Winther, der er indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune, indenfor i maskinrummet til kommunens arbejde med etik og bæredygtighed i indkøb og udbud. Et centralt element i arbejdet er et nyt CSR-bilag, der bliver vedlagt som bilag i kommunens kontrakter med leverandører.

CSR-bilaget tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål og FN’s Global Compact-initiativ, og det giver kommunen mulighed for at gå i dialog med sine leverandører om overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. Bilaget er således et centralt værktøj i arbejdet med at få kommunens indkøb til at bidrage til en bæredygtig og samfundsansvarlig udvikling.

Aarhus Kommune er, ligesom København Kommune, medlem af DIEH. Anette Juhl Winther fortalte, at hun og Aarhus Kommune har stort udbytte af at være en del af DIEHs netværk, der samler offentlige og private institutioner om udveksling af viden og inspiration til arbejdet med etisk handel.

Konferencens forskellige præsentationer viste, at der er fokus og fremdrift i indsatsen for ansvarlighed i leverandørkæden hos både offentlige og private. Verdensmålene giver en ramme for den fremtidige udvikling, og incitamentet til at bidrage positivt til en bæredygtig udvikling er større end nogensinde før, om end der fortsat er et stykke vej til indfrielsen af målene.