Dobbelte svejsninger og æbleskrog som logo skal gøre det nemt at sortere bioaffald i Roskilde Kommune

Foto: Inge Werther

Når borgerne i Roskilde Kommune fra i år kan komme æbleskrog og kaffegrums i kommunale bioaffaldsspande, er det blandt andet et resultat af et tæt samarbejde mellem indkøbsfunktionen og affaldsafdelingen. De fandt sammen den helt rigtige bioaffaldspose, der både er stærk, funktionel og biologisk nedbrydelig. Posen er et lille men vigtigt led i kommunens ambitiøse ressourcestrategi.

Roskilde Kommune har et erklæret mål om at blive førende ressourcecykluskommune inden udgangen af 2024, og det betyder, at erhvervsliv, offentlige institutioner og ikke mindst borgerne skal smide langt mindre ud og genanvende og genbruge mere, så kun en lille del af affaldet ender på forbrændingen.