Artikel #Miljømærkning #Standarder – Ecolabel udgiver artikel om Kommunernes brug af miljømærker

Foto: Colourbox.dk

Ifølge Ecolabel.dk har KL  gennemført en undersøgelse blandt kommunale chefer med henblik på at undersøge implementeringen af den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024, ”Indkøb med mening”.

Undersøgelsen viste bl.a. “I undersøgelsen svarer 75 %, at de altid eller som oftest stiller krav om standarder og mærkningsordninger, når de udbyder opgaver med henblik på at sikre, at deres indkøb er bæredygtige. Og mere end 80 % svarer, at de langt oftere eller oftere end for tre år siden stiller krav om, at produkter skal være mærkede eller leve op til forskellige mærker.”

Du kan læse hele artiklen her: 

Kilde: https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2021/5/kommunerne-er-vilde-med-miljoemaerker