"

Artikel #Transport – Konkurrencepræget dialog gav elhavnebusser i København

Fra januar 2020 vil fem nye eldrevne havnebusser fragte passagerer på kryds og tværs af Københavns Havn. Det er resultatet af udbuddet om driften af havnebusserne. På årskonferencen for bæredygtige indkøb delte Movia og vinderen af udbuddet, Arriva, deres erfaringer med udbudsformen konkurrencepræget dialog.

Borgerrepræsentation i København besluttede i budgettet for 2018, at alle havnebusser fremover skal have en markant grønnere miljøprofil. Dermed var der lagt op til, at Movia via en udbudsrunde skulle udpege en operatør, der kunne levere den mest driftssikre, miljøvenlige og økonomisk fordelagtige havnebusdrift fra 2020.

Men hvilken udbudsform skulle man vælge at køre udbuddet efter, og hvad var erfaringerne med at bruge den? Det fik deltagerne på årskonferencen for bæredygtige indkøb indsigt i af chefkonsulent Gert Højbjerg Mortensen fra Movia og forretningsudvikler Rasmus Noes fra Arriva.

Tre fleksible udbudstyper

Forsyningsvirksomhedsdirektivet giver mulighed for forskellige fleksible udbudsformer, herunder:

  1. Udbud med forhandling. I denne udbudstype er løsningen kendt, men kan optimeres gennem forhandling.
  2. Konkurrencepræget dialog. Denne type udbud anvendes til anskaffelser, hvor der er behov for dialog om løsningen af en opgave med henblik på at fastlægge, hvordan ordregivers behov bedst opfyldes. Her kendes løsningen i alle detaljer ikke på forhånd og skal altså findes via dialog med tilbudsgivere.
  3. Innovationspartnerskaber. Denne udbudstype kan bruges, når løsningen ikke findes i forvejen, dvs. når behovet ikke kan opfyldes ved indkøb af løsninger, der allerede er tilgængelige på markedet.

Hos Movia havde man ifølge Gert Højbjerg Mortensen allerede kendskab til miljøvenlige havnebusløsninger på markedet, og derfor valgte man udbudsformen konkurrencepræget dialog. Denne bestod af en fase med tre dialogrunder med prækvalificerede ansøgere, og en fase med den egentlige tilbudsgivning.

Havnebusser på hybrid eller el?

Fra scenen i Børssalen hos Dansk Erhverv gennemgik Gert Højbjerg Mortensen og Rasmus Noes udbudsprocessen trin for trin. Rasmus Noes gav et grundigt indblik i en tilbudsgivers strategiske overvejelser om at differentiere sig fra konkurrenterne med omdrejningspunkt i udbuddets minimumskrav og tildelingskriterier. Flere løsningsscenarier blev udviklet og evalueret for at se, hvad der gav bedst mening og havde størst sandsynlighed for at vinde buddet.

Indledningsvist undersøgte Arriva muligheden for at genbruge den eksisterende flåde for at få pris- og leverancefordele. Samtidig var det oplagt at bruge det unikke driftskendskab, som Arriva har opbygget, som den eneste operatør af havnebusserne siden de blev etableret i år 2000, ved at fokusere på fordelene ved at kunne levere en høj og stabil driftssikkerhed fra dag 1. Alle løsningsscenarier blev vendt og selv miljødelen, der vægtede 10 %, blev gennemtestet for at se, hvordan den influerede på prisen, der vægtede 40 %.

Dertil var det helt afgørende gennem hele forløbet at den tekniske løsning både skulle være driftssikker og samtidig miljøvenlig. Skulle den landes på en løsning, der var baseret på biodiesel, en hybridløsning eller 100 % el?

– Vi står midt i den grønne omstilling, og vi har længe forberedt os på udviklingen. På den ene side har vi regeringens klimaudspil, der sætter klare visioner for omstillingen frem imod 2030. På den anden side har vi kunder blandt trafikselskaberne, som gerne vil se løsninger baseret på alternative drivmidler, sagde Rasmus Noes, der også fortalte at operatøren har indledt samarbejde med universiteter og er i gang med at oplære driftsstaben i at håndtere de nye teknologier.

Husk gennemsigtighed og ligebehandling

Langt hen i udbudsprocessen så det ud til at ende med en hybridløsning.  Movia besluttede sig alligevel for at gennemføre en tredje runde for at sikre sig, at alle overvejelser var med i beslutningsprocessen.

– Vi var ret sikre på, at hybrid var den rigtige vej at gå, men det er vigtigt, at man ikke forelsker sig i én af leverandørernes løsninger. Man må hele tiden huske på at bevare konkurrenceelementet. I denne type udbud skal der gennemsigtighed og ligebehandling til uden at tilbudsgiverne skal fortælle hinanden forretningshemmeligheder, sagde Gert Højbjerg Mortensen.

Arriva genovervejede i mellemtiden hybridløsningen og havde derfor på forhånd kontaktet et værft, der kunne levere fire driftsbåde og en reservebåd drevet på 100 % el. Og det skulle i sidste ende vise sig at være både den billigste og bedste løsning.

– Vores ledelse var glædeligt overrasket, men ønskede også at sikre sig, at den tilbudte løsning stadig var driftssikker og økonomisk fordelagtig for Movia, før vi kunne gå videre. Men da vi undersøgte det igen, viste det sig at holde stik. Bådene kan leveres inden 1/1 2020, de er driftssikre, enkle at vedligeholde og den mest miljøvenlige løsning, sagde Rasmus Noes fra scenen.

Det var også denne løsning, der endte med at vinde udbuddet, der betyder at Movia og Arriva fra januar 2020 sender fem havnebusser på el ud i Københavns Havn – dvs. uden udledning af NOx og partikler fra motorerne.

– De nye, grønnere havnebusser støjer også væsentligt mindre både inden for i havnebusserne og udenfor. Med de nye eldrevne havnebusser vil det samlede udslip fra alle busserne i den kollektive transport i Københavns Kommune falde markant, fortalte Gert Højbjerg Mortensen

Læringspunkter:

  • De forskellige udbudsmodeller er ideelle til forskellige projekttyper. Konkurrencepræget dialog indeholder en fleksibilitet, der er ideel til udviklingsprojekter og etableringsprojekter.
  • Igennem dialogmøder identificeres de bedste løsninger, klare grænseflader og risikodeling imellem opdragsgiver og leverandører, og opgaverne fordeles til den optimale leverandør. Konkurrencepræget dialog skruer det bedst tænkelige samarbejde sammen, som sikrer en robust projekteksekvering.
  • Konkurrencepræget dialog tager længere tid end normalt. I dette tilfælde tog det ca. 20% længere, men Movia mener, at det har været en god investering.
  • Tildelingskriterierne blev, inden for de rammer den konkurrenceprægede dialog tillader, tilpasset undervejs som følge af dialogmøderne, så miljø blev styret med ambitiøse mindstekrav i stedet for med pointtildeling.

Yderligere information – kontakt

Chefkonsulent Gert Højbjerg Mortensen, Movia
E-mail: ghm@moviatrafik.dk
Mobil: +45 23 24 54 92

Forretningsudvikler Rasmus Noes, Arriva
E-mail: rasmus.noes@arriva.dk
Mobil: +45 29 21 01 40