Artikel #Emballage – Emballageafgift skader miljøvenlige tiltag!

Foto: Colourbox

Ny miljøafgift er en bombe under miljøet!

Pressemeddelelse

Emballageafgift skader miljøvenlige tiltag!

Den nuværende miljøafgift er vægtbaseret, hvilket har medført at engangsservice i dag er fremstillet så tyndt og let som muligt. For at disse stadig kan være væske og fedttætte, har man været nødt til at tilsætte flourerede forbindelser (PFOA og PFOS mm.), som er forbundet med kræft. Der findes heldigvis et alternativ til de produkter fremstillet af blandt andet palmeblade og rester af sukkerrør. Miljøvenlige produkter er produceret uden de tilsatte kemikalier og andre tilsætningsstoffer, hvilket medfører en højere vægt. Forskellen er her at disse produkter er fremstillet af materialer der ellers er anset som restaffald. Man tager et materiale, der bliver smidt ud og anvender det i stedet til engangsservice.

Det nye lovforslag ønsker at hæve den nuværende afgift til det dobbelte, hvilket på produkter, der er fremstillet af råolie og har en stor miljøbelastning, vil betyde en stigning på 16% i miljøafgift. Tilsvarende på miljøvenlige og CO2 neutrale produkter vil der være en stigning på 140% (se udregning i slutningen af dokumentet).

Greenway-Denmark har i 12 år arbejdet på at udskifte plastikemballage med CO2 neutrale alternativer. Der bliver udelukkende forhandlet emballage, der kan komposteres og som ikke forøger mængden af affald som indeholder plastik. Produkterne er certificerede komposterbare, fri for kemikalier og åbner op for en enkel måde at nedbringe CO2 på, når de komposteres med andet madaffald. Det betyder at produkterne bliver en værdifuld resurse i kraft af jordforbedring, samtidig med at CO2 bliver lagret i jorden. Direktør for Greenway-Denmark Søren Andreassen udtaler:

Dette forslag til en opdatering af emballageafgiften, tager ikke højde for de miljøvenlige alternativer der findes. Det er en utidssvarende metode at håndtere sådan en produktgruppe, der har potentiale til at blive meget grønnere”

”Vi er enormt bekymret over dette forslag til ændring af loven, da der kommer en utilsigtet straf på produkter, der reelt kunne være med til at afhjælpe problemerne med plastik. De skadelige produkter vejer mindre end de miljøvenlige og det medfører altså en afgift der er 3-4 gange højere end på de mest forurenende produkter”

Dette lovforslag vil bremse en udvikling mod CO2 reducerende miljøvenligt engangsservice, der er fremstillet af naturlige restprodukter og som uden videre indgår i miljøet. Ved at bevare loven som den er i dag, ved udelukkende at hæve beløbet vil miljøet rammes massivt. Mængden af totalt affald vil måske blive mindre, men de miljø -og helbredsbelastende kemikalier vil stige for at reducere vægten.

Fakta:

  • Lovforslaget vil fordoble emballageafgiften fra 19,20 kr. per kg. til 38,40 kr. per kg.
  • En palmebladstallerken på 24×24 cm bliver i dag tillagt en emballageafgift på 0,80 kr. Tallerkenen har en pris på 1,12 kr. Dette betyder en nuværende afgift tilsvarende 71%.
  • Med lovforslaget vil dette stige til 1,60 kr., tilsvarende 142% i afgift.
  • En traditionel tynd plastik tallerken er typisk belagt med en afgift på 16%.
  • Der bliver brugt kemikalier i de miljøbelastende engangsartikler, for at holde vægten nede.

Mere information?

Kontakt direktør Søren Andreassen soren@greenway-denmark.dk eller ring 2844 7005