EU aftale

Artikel #Lovkrav – Fælles europæisk due diligence-lovgivning på vej

Foto: Colourbox

I en tale den 29. april 2020 offentliggjorde EU’s kommissær for retlige anliggender, Didier Reynders, at EU-Kommissionen senest i 2021 vil introducere lovgivning om lovpligtig due diligence (nødvendig omhu) for virksomheder i EU. Den lovpligtige tilgang til nødvendig omhu skal bidrage til, at kortsigtet vækst ikke sker på bekostning af arbejdstager- og menneskerettigheder eller påvirker miljøet negativt. Lovgivningen vil ifølge Reynders i høj grad basere sig på FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og den internationale arbejdstagerorganisation ILO’s rammeværktøjer.

Fælles regler på due diligence-området har længe været efterspurgt af både virksomheder, NGOer og fagforeninger. Kommissær Reynders bekendtgjorde således også i sin tale, at en bred undersøgelse blandt mere end 600 interessenter har gjort det helt klart, at frivillige initiativer med henblik på at adressere menneskerettighedsforseelser og trusler mod klima og miljø ikke har skabt tilstrækkelige ændringer i virksomhedernes opførsel.

Forslaget blev annonceret i EU-Kommissionens handlingsplan for Cirkulær Økonomi og skal bidrage til at styrke en bæredygtig økonomi i EU. Kommissæren lagde i talen desuden vægt på, at den krisesituation, verden befinder sig i med den nuværende corona-krise, har resulteret i en stigende opbakning til handling på området.

Endelig blev det fremhævet, at lovgivning på området vil medføre flere positive afledte effekter som eksempelvis en ensrettet politik mellem medlemsstaterne, der gør det mere gennemskueligt for virksomhederne at navigere end fremkomsten af forskellige nationale lovgivninger, samt lige konkurrencevilkår for europæiske virksomheder, der sikrer, at mennesker og miljø ikke ofres for kortsigtet profit.

Læs hele talen her

Kilde: www.dieh.dk